Yönetmelik yürürlüğe girdi: Askeri mahallerde ‘önleme araması’ yapılabilecek

Askeri mahallerde tedbire araması kararı, buyruğu verilmesi, tedbire araması yapılması ile askeri mahallerde denetim uygulamasında uyulacak yordam ve temelleri düzenleyen “Milli Savunma Bakanlığı Askeri Mahallerde Tedbire Araması ve Denetim Yönetmeliği”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, kışla, karargah, askeri kurum, konak, ordugah, üs bölgeleri ve gemiler ile Ulusal Savunma Üniversitesine bağlı yerleşkelerde, özel kanun kararları gizli kalmak kaydıyla, tehlikenin yahut cürüm işlenmesinin önlenmesi hedefiyle, hakim kararı yahut gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili mercinin yazılı buyruğuyla, şahısların üstlerinde, eşyalarında, aracında, özel kağıtlarında arama yapılabilecek.

Makul bir sebep yokken muhakkak dönemlerle süreklilik gösterecek ve genel arama izlenimi verecek arama kararı ve buyruğu verilemeyecek.

İlgili birlik kumandanı yahut askeri kurum amirinin, tehlikenin yahut kabahat işlenmesinin önlenmesi emeliyle askeri mahal içerisinde arama yapılmasına gereksinim olduğunu tespit etmesi halinde, arama yapılacak askeri mahal ve arama vakti ile tedbire araması yapılmasının gerekliliği gerekçeli bir formda yazılı olarak yetkili merciye iletilecek.

Yetkili mercinin uygun bulduğu müracaatlar yahut yetkili mercinin resen gereksinim duyması halinde oluşacak talepler, tedbire araması yapılmasına dair gerekçeli talep yazısı ile birlikte direkt yetkili hakimliğe iletilecek. Yetkili hakim, kararını en geç 48 saat içerisinde açıklayacak.

Yönetmelikte, yetkili merci olarak Ulusal Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında Bakan, Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay Lideri, kuvvet komutanlıklarında kuvvet kumandanı, taşra ve yurt dışı teşkilatında ise alay ve tugay kumandanı olarak tanımlandı. Bakan, Bakan Yardımcılarına; Genelkurmay Lideri, Genelkurmay 2. Liderine; kuvvet kumandanları ise kurmay liderlerine yetkilerini devredebilecek.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise yetkili merci direkt tedbire araması buyruğu verebilecek. Arama, kararda yahut yazılı buyrukta belirtilen mühlet içerisinde yapılacak. Her tedbire araması kararı yahut buyruğu yalnızca bir kere arama yapma yetkisi verecek. Aramalar, birlik komutanlığı yahut askeri kurum amirliği yahut tespit edeceği arama heyeti vasıtasıyla yaptırılacak. Metoduna uygun olarak verilmiş arama kararı yahut arama buyruğunun icrasına yönelik buyruklar derhal yerine getirilecek. Bu husustaki buyrukların yazılı olarak verilmesi istenmeyecek.

Askeri mahallere giriş ve çıkışlar

Tedbire aramasının icrasına ait ayrıntılara yer verilen yönetmelikle, askerler dahil askeri mahallere girmek yahut çıkmak isteyenlerin, kendilerinin, araçlarının ve beraberlerindeki eşyaların denetimlerinde uyulacak adap ve temeller da belirlendi.

Buna nazaran, askeri mahallere giriş ve çıkışlarda, asker şahıslar dahil, tüm şahıslar hassas kapıdan geçecek. Hassas kapıdan geçmesine pürüz oluşturacak bir rahatsızlığı yahut durumu bulunan ve bunu geçerli sıhhat raporuyla belgeleyenler ile hassas kapının ikaz verdiği bireyler, uygun teknik aygıtlarla denetime tabi tutulacak. Bu aygıtların olmadığı durumlarda elle denetim yapılacak.

Uygun teknik aygıtlarla denetim sırasında ikazın sürmesi durumunda bireyler detaylı olarak elle denetime alınacak. Özel kanunlarla muafiyet tanınanlar ve memleketler arası mukaveleler uyarınca yetkileri tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcilerinin üstleri elle denetim edilmeyecek.

Sıralı denetim süreçlerine tabi tutulmak istemeyen şahısların, durum tutanakla tespit edilerek askeri mahale girişlerine müsaade verilmeyecek.

Bunları da beğenebilirsiniz