Yatırım iştahı var “ortam”ı yok

Handan Sema CEYLAN

DÜNYA’nın klâsik olarak düzenlediği Anadolu’nun Nabzı Anketi artık her üç ayda bir Türk Teşebbüs ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) dayanakları ve SAM’ın tahliliyle okurlarımızla buluşuyor. 2021 yılının birinci çeyreğinin akabinde ikinci çeyrek için yapılan anket de tamamlandı. İkinci çeyreği kapsayan ve 13 sorudan oluşan araştırmamıza 42 kentten alanında öne çıkan 299 iş insanı katıldı. DÜNYA gazetesinin tüm Türkiye’ye yayılmış ofisleri, TÜRKONFED’in üyeleri ve kentlerinin önde gelen iş dünyası temsilcileri ankette soruları yanıtladı. Anadolu’nun Nabzı’nda hem ikinci çeyrekte iş dünyasının gündemine odaklanıldı hem de birinci çeyrek sonuçları ile karşılaştırma yapıldı. Anketin sonuçlarına nazaran pandeminin gölgesine karşın iş dünyasının yatırım iştahı var. Anket iştirakçilerinin yüzde 56,2’si “2021’in önümüzdeki çeyreklerinde yatırım yapacak mısınız?” sorusuna “Evet” dedi. Böylelikle ankete katılan 299 iş insanından 168’i yatırım yapacağını belirtmiş oldu. Bu 168 iş insanı yüzde 53,6 ile yapacakları yatırımlarının çeşidinin “Yeni yatırım” olduğunu belirttiler. İş dünyasının bu yıl içinde yapacağı yatırımların tipi sırasıyla “tevsii-kapasite artırımı”, “Ar-Ge”, “Dijitalleşme-Bulut”, “Moda ve marka” ve “Siber güvenlik” oldu.

Her 10 iş insanından biri “Hukuk sistemi”ne işaret etti

Ankette yatırım yapmayacağını belirten 131 iş dünyası temsilcisinin, “2021’in önümüzdeki çeyreklerinde yatırım yapacak mısınız?” sorusuna “Hayır” demesinin en büyük sebebi ise yarı yarıya “Yatırım ortamının iyileşmemesi” oldu. Yüzde 29,8’lik bir oranda ise yatırım yapılmamasının önündeki mahzur “Kredi/vade şartları uygun değil” olarak belirtildi. Her 10 iş insanından 1’i ise yatırım yapmama nedenini “Hukuk sistemi” olarak gösterdi. Yatırım yapmamasını “Herhangi bir nedeni yok” olarak belirtenler yüzde 7,6 oldu. “Diğer” seçeneğini belirtenler ise yüzde 1,5 halinde.

Umut da var karamsarlık da İş dünyasının

“Ekonomide canlanma ne vakit başlar?” sorusunun 2 çeyrek sonuçlarında her 5 iş insanından biri “canlanma” nın başladığına işaret etti. Yüzde 20,7’lik bu oran birinci çeyrekte yalnızca yüzde 0,3’tü. Lakin umutlarını 2022’ye bırakanlar yüzde 30,8’le hala birinci sırada. İki yıl boyunca canlanma olmayacağını düşünenler yüzde 30,4. Böylelikle tablonun tamamında neredeyse her üç iş insanından ikisinin umutlarını bu yıldan kestiği ortaya çıkıyor.

Bunları da beğenebilirsiniz