Vergi borcu olanlar dikkat: Yapılandırmadan yararlanmak için son hafta

Vergi ve öteki birtakım borçların yapılandırılmasına ait düzenlemeler içeren yapılandırma kanunundan yararlanmak için son haftaya girilirken, 17 Eylül prestijiyle 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere nazaran, 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Kimi Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun’un kararlarından yararlanmak için öngörülmüş olan müracaat ve birinci taksit ödeme mühletleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı.

Bu çerçevede yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine müracaatta bulunmaları gerekiyor.

4 MİLYON 336 BİN MÜKELLEF BAŞVURDU

Düzenlemeye mükellefler ağır ilgi gösterirken, yapılandırma kanunundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu.

Bu kapsamda 17 Eylül prestijiyle 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu kapsamdaki alacaklara karşılık 7 milyar 513 milyon lira tahsilat yapıldı.

Müracaatlar, Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın internet adresi “www.gib.gov.tr” yahut e-devlet “www.turkiye.gov.tr” üzerinden, vergi dairesine gelerek yahut posta yoluyla yapılabiliyor.

Yetkililer, vatandaşların son günleri beklemeden müracaatlarını yapmalarında fayda olduğunu, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle mükelleflerin müracaatlarını vergi dairelerine gitmeden, elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından daha sağlıklı olacağını belirtiyorlar.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR

Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan katılaşmış borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.

Ayrıyeten ihtilafların sonlandırılması emeliyle dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.

Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitmesinin akabinde düzenlemeden yararlanabiliyor. Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebilirken, 2016-2020 devri için matrah ve vergi artırımı imkanı da bulunan yasa kapsamında bu artırımı yapan mükellefler hakkında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor.

Kanunla getirilen bir öteki imkanla işletme kayıtları da düzeltilebiliyor. Bu kapsamda, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ait kayıtlarda düzeltme için başvurulabiliyor.

PEŞİN ÖDEMELERDE İNDİRİM

Peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların birinci taksit yahut peşin ödenebileceği müddet de 1 ay uzatıldı. Buna nazaran vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin birinci taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021 gününe kadar yapmaları gerekiyor.

Toplumsal Güvenlik Kurumu’na (SGK) birinci taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım’a kadar yapılacak.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım’a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE fiyatından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Ödemeler, kredi yahut banka kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yahut mutabakatlı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

4420 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dairelerine ve SGK’ye olan borçlara ek olarak, Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük müdürlüklerine, vilayet özel yönetimlerine, belediyelere, yatırım izleme ve uyum başkanlıklarına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, Türkiye Özgür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna, Türkiye Barolar Birliğine, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne, Türk Tabipleri Birliği’ne, Türk Diş Tabipleri Birliği’ne, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’na, Türk Veteriner Doktorları Birliği’ne olan ve 7326 sayılı Kanun kapsamında bulunan borçların da müracaat ve birinci taksit ödeme müddetleri 1 ay uzatılmıştı.

Yetkililer, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile müracaat ve birinci taksit ödeme müddetlerinin 1 ay uzatıldığını lakin öteki taksitlerin ödeme müddetlerinin uzatılmasına yönelik Kanun’da bir yetkinin bulunmaması nedeniyle öbür taksitlerin ödeme müddetlerinde değişiklik olmadığını belirterek, Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini belirttiler.

YANGIN VE SEL FELAKETİ NEDENİYLE GETİRİLEN ZORLAYICI SEBEP HALİNDE MÜRACAAT VE ÖDEMELER

Yangın ve sel felaketi nedeniyle zorlayıcı sebep hali ilan edilen yerdeki borçluların da 7326 sayılı Kanun’dan yararlanmak için müracaatlarını 30 Eylül günü mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Lakin zorlayan sebep halinde olan bu borçlular, taksit ödemelerini, 4419 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile zorlayan sebep hali bitiminden itibaren ödenmek üzere tekrar belirlenen müddetlerde yapabilecekler.

Bunları da beğenebilirsiniz