Ulaşımda kalite, ‘Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı’ ile artırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2021-2025 devri “Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Hareket Planı”nın ayrıntılarını paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismiloğlu, aksiyon planı ile ulaşımda kaliteyi artıracaklarını söyledi.

Kelam konusu plan kapsamında herkes için eşit ve erişilebilir ulaşım gayesiyle ortak akıl eseri projeleri hayata geçireceklerini belirten Karaismailoğlu, “Planla önümüzdeki 5 yıl içinde ulaşım hizmetlerinin kalitesinin güzelleştirilmesi ve toplumun tüm üyelerinin eşit biçimde toplumsal ve ekonomik hayata iştirakinin sağlanması konusunda öncülük ettiğimiz çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin, ulaşım ve bağlantı alanında son 18 yılda attığı stratejik adımlarla dünya liginde hak ettiği yeri aldığını söz eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Bu alanda yapılan yatırımların, dünya çapında ses getiren yapıtların bunda tesiri büyük. Ülkemizin en ücra köşesinin dahi erişilebilir hale gelmesi, Batı ile Doğu ortasındaki köprü pozisyonunu perçinlemiştir. İnsanımızın rastgele bir mahzurla müsabakadan hareketliliğini artırmak için halihazırda büyük ulaşım ve irtibat projeleri üretmeyi, bunları hayata geçirmeyi sürdürmekteyiz. Bu vizyonla hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hareketliliğini artırarak, gündelik yaşama iştirak seviyesini yükseltmek, konfor şartlarını ve ömür kalitesini artırmak için var gücümüzle durmaksızın çalışmaktayız.”

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Aksiyon Planı’nın bütün çalışmalarının tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, “Belge, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, mahallî idareler, akademisyenler ve özel işletmeler ortasından çok paydaşlı temsilciliğe sahip platformların ihtimamlı ve hummalı çalışmaları sonunda ortaya çıktı. İnsanımızın refahını artırmak için bundan sonra atacağımız adımlar, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Aksiyon Planı çerçevesinde ve buluşulan ortak aklın eseri olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

“6 stratejik maksat belirlendi”

Engellilerin Haklarına Ait Sözleşme’nin imzalanmasıyla erişilebilirliğe daha bütünsel yaklaşılmaya başlandığına işaret eden Karaismailoğlu, şu tabirleri kullandı: “Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Hareket Planı çerçevesinde ülkemizin ulaşım hizmetlerinde erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik aksiyon tekliflerini yönlendiren 6 stratejik hedef, 14 üst seviye stratejik maksat ve 33 hareket belirlendi. Planla 2021-2025 devrinde farkındalığın artırılması, yönetişim yapısı ile düzenleme ve denetlemenin güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, alt ve üstyapılar ile araçların erişilebilirliğinin uygunlaştırılması, ulaşım tipleri ortasında entegrasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.”

Stratejik maksatları gerçekleştirmeye yönelik hareketlerin de hazırlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu maksatlara ulaşılmasının, ülkede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok paydaşla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın iş birliğini içeren iştirakçi bir süreçle mümkün olacağını anlattı.

Karaismailoğlu, stratejinin tesirli formda uygulanabilmesi için liderlik, rollerin ve sorumlulukların açıklığı, sağlam kurumsal yapılar, maliyet aktifliği ve sürdürülebilir değişim için gerekli dönüşümün sağlanması gayesiyle gerekli geri bildirim döngüsünü sağlayacak tesirli izleme ve kıymetlendirme sistemi oluşturulmasının planlandığını bildirdi.

Bakanlığın, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hareket alanını genişletip, toplumsal hayata iştiraklerini artırmak gayesiyle “her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı’” vizyonu çerçevesinde çalışmalarını yürüttüğünü lisana getiren Karaismailoğlu, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Aksiyon Planı ile gelecek 5 yılda ulaşım hizmetlerinin kalitesinin uygunlaştırılması ve toplumun tüm üyelerinin eşit formda toplumsal ve ekonomik hayata iştirakinin sağlanması konusundaki çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, bu bağlamda 6-7-8 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek 12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda kelam konusu vizyonu da ele alacaklarını belirterek, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ulaşım ve haberleşmede çalışmaları hızlandıracaklarını aktardı.

Bunları da beğenebilirsiniz