TÜSİAD, ‘İşim Gücüm Geleceğim’ ile 10 bin kişiye eğitim verecek

TÜSİAD Lideri Simone Kaslowski, “İşim Gücüm Geleceğim” projesinin ayrıntılarının açıklandığı çevrim içi toplantıda yaptığı konuşmada, teknolojinin süratli gelişimi ve değişen iş modelleri nedeniyle yeni kuşak dijital marifet ve yetkinliklerle donatılmış insan kaynağı gereksiniminin istihdam siyasetleri açısından öncelikle kıymetlendirilmesi gerektiğini tabir etti.

Kaslowski, şunları kaydetti: “Gerek dijital dönüşümün getirdiği paradigma değişimi gerekse şu an içinde bulunduğumuz COVID-19 süreci dijital dönüşüme salt teknoloji perspektifinden değil, iş yapış biçimlerinin, işlerin ve istihdamın dönüşümü perspektifinden de bakmamız gerekliliğini pekiştirmiştir. TÜSİAD olarak istihdamın yine nasıl şekilleneceğini anlamak için iki hususa odaklanılması gerektiğine inanıyoruz. Birincisi, mevcut çalışanların bu dönüşüme ahengi, başkası ise yeni neslin bu devrin gerektirdiği, gereksinim duyduğu yetkinliklerle donatılmış olarak iş hayatına atılmasıdır. Yaptığımız rapor çalışmaları ve farkındalık etkinliklerinde gerek mevcut iş gücünün gerekse yeni kuşağın dönüşümünün ehemmiyetinin altını çiziyoruz.

İşim Gücüm Geleceğim projesi ile ülkemizde teknoloji üretim ve kullanma yetkinliğinin artırılması vizyonuna paralel olarak iş gücünün bu dönüşüme ayak uydurması konusunda katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Geleceğin iş ortamına ve dijital çağın mesleklerine hazırlıklı olma maksadıyla öğrenciler ve genç profesyoneller için bir online eğitim platformunu hayata geçiriyoruz. Bu platformun, iş dünyasının gereksinim duyduğu dijital hünerlerle donatılmış nitelikli insan kaynağını artırmasını ve bu kaynağın istihdam imkanlarıyla buluşmasına yardımcı olmasını hedefliyoruz.”

Birinci yılda 10 bin kişinin eğitim alması planlanıyor

TÜSİAD İdare Konseyi Üyesi ve Dijital Yuvarlak Masa Lideri Serkan Sevim de Türkiye’nin dinamik nüfusunun birçok alanda olduğu üzere teknoloji ve inovasyon alanında da kıymetli bir potansiyel oluşturduğuna dikkati çekerek, “Küresel ölçekte dijital teknoloji eserleri ve ticaretinde de esaslı dönüşümler yaşanıyor. Dijitalleşme ile Türk iş dünyası olarak bizim de küresel rekabet, sürdürülebilirlik ve inovasyon için teknolojinin itici gücünden çok daha fazla yararlanmamız lazım. Yeni iş kollarından, yeni mesleklerden bahsediyoruz. Bu nedenle gençlerimize katma kıymeti yüksek maharetler kazandırarak onlara yenilikçi meslek ve gelişim imkanları sunmalıyız. İşim Gücüm Geleceğim projesi ile de bu gayeyle kıymetli bir adım atıyoruz.” diye konuştu.

TÜSİAD Bilgi ve Bağlantı Teknolojileri Çalışma Kümesi Lideri Burak Aydın ise sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek hedefiyle 21. yüzyıl dijital marifet ve yetkinlikleriyle donatılmış nitelikli insan kaynağının her geçen gün kıymetini artırdığını belirterek, “TÜSİAD İşim Gücüm Geleceğim projesi ile yeni jenerasyon teknolojiler odağında öğrencilerin ve genç profesyonellerin fiyatsız online eğitim platformu aracılığı ile dijital yetkinliklerinin ve marifetlerinin geliştirilmesini ve yüksek talep gören kaynak havuzuna eklemeyi hedefliyoruz. Böylece istihdam imkanları ile buluşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.” sözlerini kullandı.

İşim Gücüm Geleceğim platformu, genç profesyonellerin ilgi duydukları alanlardaki çevrim içi eğitimlerden fiyatsız olarak faydalanmalarına imkan sağlıyor. Platformda; data bilimi, yazılım geliştirme, bilgi tahlili ve görselleştirme, bulut tahlilleri, taşınabilir uygulama geliştirme, yapay zeka ve siber güvenlik olmak üzere 7 eğitim programı bulunuyor.

İşim Gücüm Geleceğim’in birinci yılında 10 bin kişinin eğitim alması planlanıyor.

Bunları da beğenebilirsiniz