Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi’nde zıpladı

2021 Global İnovasyon Endeksi, Birleşmiş Milletler’in (BM) İsviçre merkezli uzman kuruluşu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından, “COVID-19 Krizinde İnovasyonu Sürdürmek” ana temasıyla çevrim içi olarak düzenlenen dünya lansmanıyla açıklandı. 132 ülkenin değerlendirildiği endekste Türkiye, tarihindeki en güzel sıralamaya ulaşarak 41’inci sıraya yükseldi. Türkiye, bu yıl endekste ulaştığı 10 basamaklık sıçrayışla birinci 50 ligine tekrar girerek, bu ülkeler ortasında en büyük artış kaydeden ülke oldu.

Endekste yer alan 132 ülke içinde ise Türkiye, en büyük sıçrama kaydeden ülkeler ortasında 2. sırada yer aldı. Türkiye ayrıyeten orta-üst gelir kümesi ülkeler kümesinde da 4’üncü sıraya çıktı. Gelir kümesi sıralamasına nazaran, Türkiye’nin önünde Çin, Bulgaristan ve Malezya yer aldı. Çin ise geçtiğimiz yıl yakaladığı artış trendini koruyarak 12. sırada yer aldı.

Türkiye’nin en yeterli performans gösterdiği bileşen

Orta-üst gelir kümesi ülkeleri ortasında Türkiye, 7 ana bileşen altısında, küme ortalamalarının üzerinde performans sergiledi. Türkiye’nin en güzel performans gösterdiği bileşen ise “İnsan Sermayesi ve Araştırma” oldu. Bu bileşende Türkiye, 26’ıncı sırada, “Yaratıcı Çıktılar” bileşeninde ise 35’inci sırada yer aldı. Türkiye bu yıl, inovasyon çıktılarında, inovasyon girdilerinden daha uygun performans sergiledi. Raporda, ayrıyeten İstanbul ve Ankara’nın önde gelen iki bilim ve teknoloji kümelenmesine mesken sahipliği yaptığı vurgulandı.

İstanbul’un iki basamak yükselişle dünyadaki en güzel bilim ve teknoloji kümelenmeleri ortasında 49. sırada yer aldığı belirtildi. Global İnovasyon Endeksi’nin açıklandığı lansmanda, bu yıl birinci defa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile raporun kurumsal partneri; 61 ihracatçı birliği, 27 bölüm ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne de yer verildi.

“En uygun sıralamayı elde ettik”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inovasyon ekosistemlerinin temel dinamiklerini dikkate alarak yeni stratejiler, ıslahatlar ve programlarla Global Yenilik Endeksinde Türkiye’nin sıralamasını daha da uygunlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye, pandemi sırasında acil durum tedbirlerinin bir modülü olarak inovasyonu teşvik etmek için farklı teşebbüsleri süratle harekete geçirdi. Siyaset önlemlerimiz ve odaklandığımız alanlar, düzenleyici çerçeve, altyapı, yatırım ortamı, insan kaynağı ve memleketler arası iş birlikleri oldu. Bu alanlar, Global Yenilik Endeksi’nin kilit bileşenleri ile de dengeli oldu. Nihayetinde şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en âlâ sıralamayı elde ettik. Gayemiz hem daha yüksek sıralara çıkabilmek hem de inovasyon ekosistemimizi sürdürülebilir halde geliştirmek. Bilhassa endeksi, inovasyon performansımızın güzelleştirilmesinde çok tesirli bir araç olarak görüyoruz. Endeks öncelikle, ülkemize, temel göstergeler aracılığıyla ve her yıl inovasyon performansımızı tahlil etmek için standart bir yol sağlıyor. Ayrıyeten, inovasyon ekosistemimizin güçlü ve zayıf istikametlerini ortaya koyuyor ve geliştirebileceğimiz alanlara yönelik gerçekleştireceğimiz yapısal ıslahatlara taban hazırlıyor.”

“Türkiye’nin inovasyon ekosistemini destekliyoruz”

TİM Lideri İsmail Gülle ise lansman kapsamında “İnovasyon Siyasetlerinin ve İş Stratejilerinin Tekrar Tasarlanması” başlıklı panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Panelde TİM’in projelerine ve bilhassa inovasyon çalışmalarına dikkat çeken Gülle, şunları kaydetti:

“Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, ihracatın inovasyonla yükseleceğine olan inancımızla ülkemizin inovasyon ekosistemini destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlıklarımızın dayanakları, TİM’in inovasyon ve girişimcilik ekosistemine yönelik çalışmaları ve firmalarımızın artan rekabet gücüyle Türkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde çok büyük sıçrama yaparak 10 basamak birden yükseldi, 41. sıra ile tarihimizdeki en yüksek pozisyona ulaştı. TİM olarak İnovaLİG, İnoSuit, İnovaTİM, TİM-TEB Teşebbüs Evlerimizle Türkiye’nin inovasyon ekosistemini, şirketlerin inovasyon kültürünü destekliyor, ihracatımızın katma pahasını artıracak inovasyon odaklı projeler yürütüyoruz. Türkiye’nin en büyük inovasyon buluşması olan Türkiye İnovasyon Haftası’nda yedi yılda 700’ü aşkın konuşmacıyı 500 bin şahısla buluşturduk. 2020 yılında online düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nda ise 2 milyon izlenme ile rekora imza attık.”

80 farklı gösterge ile kıyaslanıyor

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 14 yıldır yayınlanan Global İnovasyon Endeksi, ülkelerin inovasyon performansını “Kurumlar”, “İnsan Sermayesi ve Araştırma”, “Altyapı”, “Pazarın Çok Yönlülüğü”, “Firmaların Çok Yönlülüğü”, “Bilgi ve Teknoloji Çıktıları” ile “Yaratıcı Çıktılar” olmak üzere 7 ana bileşen altındaki 80 farklı göstergeyle kıyaslıyor.

Endeksteki göstergelerin data kaynakları ortasında yer alan UNESCO, OECD, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü üzere milletlerarası kuruluşların bilgi tabanlarında istatistiki bilgilerin doğruluk ve yeniliği sağlandı. 2020 raporunda 51. sırada yer alan Türkiye’nin endeksteki dört göstergeye ilişkin dataları eksik ve sekiz göstergeye ilişkin dataları şimdiki değilken, 2021 raporunda verisi eksik ve yeni olmayan sekiz gösterge güncellendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve TİM uyumunda, misyon gücündeki sorumlu kurumlar tarafından yapılan çalışmalarla 2021 raporunda kıymetli ilerleme sağlandı.

Yol haritasını TİM hazırladı

TİM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Yatırım Ortamının Uygunlaştırılması Uyum Heyeti (YOİKK) bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uyumunda, “Küresel İnovasyon Endeksi Türkiye Yol Haritası ve Aksiyon Planı’nı” hazırlama vazifesini üstlendi. Bu kapsamda TİM tarafından 2020 yılında vazife gücü oluşturdu. YOİKK bünyesinde endekste yer alan 80 göstergenin 69’una yönelik kısa, orta ve uzun vadeli hareketler hazırlandı. 38’i kısa, 31’i ise orta ve uzun vadeli olarak sınıflandırılan toplam 69 göstergenin güzelleştirilmesine yönelik 22 farklı kurumdan 40 uzman ile teknik çalışmalar yapıldı. TİM ayrıyeten Odaklı İnoSuit Programı akademisyen mentorları ile istişare toplantıları düzenleyerek orta/uzun vadeli 35 gösterge için 8 farklı çalışma kümesi oluşturuldu. 20’yi aşkın akademisyenin katkı sağladığı TİM Odaklı İnoSuit Programı Global İnovasyon Endeksi çalışma kümelerinin toplantıları sonucunda, 34 orta ve uzun vadeli hareket önerisi geliştirildi.

YOİKK üst seviye sahiplendi

Yatırım Ortamını Güzelleştirme Uyum Kurulu’nun (YOİKK) 2019-2020 Hareket Planı kapsamında “Küresel İnovasyon Endeksi Hareket Planı” çalışmaları geçen yıl başlatılmıştı. 30 Haziran 2020 tarihinde yapılan toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında, Global İnovasyon Endeksi’nde Türkiye’nin yer aldığı sıranın yükseltilmesi tarafında çalışmaların hızlandırılması ve bu doğrultuda sorumlu kuruluşların temsil edildiği bir “Türkiye Global Yenilik Endeksi Vazife Gücü”nün oluşturulması kararı çıkmıştı. Hazırlık toplantıları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uyumunda TİM tarafından gerçekleştirildi. Aksiyon hususlarının takibine yönelik TİM tarihinde birinci kere, 20 Kasım 2020 tarihinde Türkiye Global İnovasyon Endeksi Uyum ve İzleme Platformu (TÜRKİZ) hayata geçirildi. Aksiyon hususlarına yönelik gelişmeler bu tarihten itibaren kurum temsilcileri tarafından aylık olarak platformda raporlanıyor. YOİKK yönlendirme komitesi toplantılarında “Küresel İnovasyon Endeksi Hareket Planı ve Stratejisinin Oluşturulması” kapsamında kaydedilen gelişmeler ile birlikte önümüzdeki süreç için yapılması planlanan faaliyetlere ait TİM tarafından sistemli bilgilendirme sağlanıyor. Türkiye’nin pozisyonunun güzelleştirilmesine yönelik orta ve uzun vadeli aksiyon hususlarını içeren Hareket Planı 2021-2023 devrini kapsayacak. 2021 yılı sonunda, global güzel uygulama örneklerinin paylaşıldığı webinar serileri düzenlenerek, “Küresel İnovasyon Endeksi Türkiye Aksiyon Planı ve Stratejisi” WIPO’ya sunulacak.

Global İnovasyon Endeksi 2021 Raporunda öne çıkan bulgular

WIPO, Portulans Enstitüsü paydaşlığı ve Brezilya Ulusal Sanayi Konfederasyonu (CNI), Hindistan Sanayi Konfederasyonu (CII), Ecopetrol (Kolombiya) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kurumsal partnerliğinde Global İnovasyon Endeksi’nde 14’üncü raporu yayınladı. Avrupa Kurulu Ortak Araştırma Merkezi tarafından bağımsız bir istatistiksel kontrole sunulan raporun tamamına Global İnovasyon Endeksi websitesinde (www.globalinnovationindex.org) yer verildi. Rapora nazaran, inovasyona yapılan global yatırımlar, 2019’da Ar-Ge’nin yüzde 8,5 üzere harikulâde bir oranda büyümesiyle salgın öncesinde tüm vakitlerin en yüksek düzeyine ulaştı. En yüksek Ar-Ge harcaması yapan ekonomiler için devlet dayanakları, 2020’de daima büyüme gösterdi. En çok kurumsal Ar-Ge harcaması yapanlar, geçtiğimiz yıl Ar-Ge harcamalarını yaklaşık yüzde 10 artırdı. Dünya çapında yayınlanan bilimsel makale sayısı 2020’de yüzde 7,6 arttı. Bu yıl, Güney Kore’nin 10. sıradan 5. sıraya yükselişine ek olarak, Fransa ve Çin geçen yıl kaydettiği ilerlemeyi sürdürdü. COVID-19 salgın sürecinde kamu ve özel dalın finansmanları sıhhat ve biyoteknoloji alanlarına odaklanmasına karşın öbür alanlarda da inovasyon yatırımları destelenmeye devam edildi.

Bunları da beğenebilirsiniz