Türk Gıda Kodeksi’nde pestisit limitleri güncellendi

Türk Besin Kodeksi Pestisitlerin Azamî Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde güncellemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya nazaran, Bakanlığın “Türk Besin Kodeksi Pestisitlerin Azamî Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”, Resmi Gazete’nin tekrarlanmış sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Avrupa Birliği’nin (AB) yapmış olduğu güncellemeleri ve Türkiye’deki bitki müdafaa eserleri ruhsatlandırma mevzuatı kapsamında yapılan yeni ruhsatlandırma ve ruhsat iptalleri doğrultusunda güncellendi.

Kelam konusu yönetmelik, yurt içi ve ithalatta besinlere uygulanacak azamî pestisit limitlerini, yasaklı pestisitleri, limit kullanılmasını gerektirmeyen bitki muhafaza etkin hususlarını, işlenmiş eserlerde kullanılacak sürece faktörlerini ve bunlara ait uygulama asıllarını içeriyor.

Düzenlemeyle azamî pestisit limitleri AB mevzuatı ile uyumlu hale getirildi, yeni ruhsatlandırılan pestisitler yönetmeliğe eklendi ve yeni yasaklanan pestisitler, yasaklı pestisitler listesine dahil edildi.

Yönetmeliğin yayım tarihinden evvel üretilen ve yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe uygun besinlerin, raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilmesi istikametinde gerekli geçiş müddeti tanındı.

Bunları da beğenebilirsiniz