Ticaret Bakanlığı’ndan düzensiz göçmen genelgesi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş imzasıyla gümrük kapılarında sistemsiz göç hareketlerinin engellenmesine ait tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne bir genelge gönderildi.

Genelgede, son yıllarda dünyadaki sistemsiz göç hareketlerinde, kaynak coğrafyalarda yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal istikrarsızlıklar sebebiyle artış görüldüğü belirtilerek, kelam konusu artışın, gümrük kapıları üzerinden sistemsiz göç hareketlerini gerçekleştirmeye teşebbüs edenlerin sayısını artırdığına işaret edildi.

Göç hareketlerinin, birlikte meydana gelmesi olası olumsuz tesirlerin bertarafı ismine yönetimler üzerinde ağır bir iş yükü oluşturduğu bildirilen genelgede, artan sistemsiz göç hareketliliği dikkate alınarak, ülkenin bu durumdan gerek amaç gerekse transit ülke olarak olumsuz etkilenmemesini teminen, ilgili gümrük kapılarında tüm tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Genelgede, bu doğrultuda teknik aygıt, bilgi sistemleri ve insan kaynağından azami ölçüde faydalanılması gerektiğine işaret edildi.

GÜMRÜK KAPILARINDA ALINACAK TEDBİRLER BELİRLENDİ

Genelgede gümrük kapılarında alınması gereken tedbirler de sıralandı. Buna nazaran, tüm gümrük kapılarında sistemsiz göç hareketlerinin titizlikle incelenerek önlemlerin artırılması, misyonlu tüm çalışanın teyakkuzda olması sağlanacak.

Gümrüklü alanların güvenlik kameralarıyla 7 gün 24 saat kesintisiz takibinde hassasiyet gösterilerek denetimsiz girişler önlenecek.

Türkiye gümrük bölgesine giren yahut çıkan taşıtlar sistemsiz göç teşebbüsleri istikametiyle de risk tahliline tabi tutulacak. Yapılacak risk tahlillerinde taşıt sahibi, işleticisi yahut sürücüsüyle bulunması halinde taşıtta yer alan eşyanın alıcı yahut göndericisinin daha evvel göçmen kaçakçılığı cürmünü işleyip işlemediği dikkate alınacak.

Yapılan tahliller doğrultusunda öncelikle temassız tespit teknolojileri ve uygun teknik aygıtlar kullanılarak tarama, inceleme ve fiziki denetimler gerçekleştirilecek.

Araçta taşınan canlıların ürettiği karbondioksiti algılayan ölçüm aygıtları azami derecede kullanılacak.

Araç şoförünün araçta insan ve canlı hayvan taşınmadığına ait yazılı beyanını müteakip riskli görülen araçlar taranacak. Tarama esnasında sistemsiz göçmen tespiti halinde süreç acilen durdurularak, taşıtın arama hangarına sevk edilmesi ve arama süreçlerinin titizlikle yürütülmesi sağlanacak.

Denetimler esnasında gereksinim duyulacak teknik sistem ve aygıtların kullanımında eğitim alan işçi görevlendirilecek.

Gümrük süreçlerinde misyonlu işçinin sistemsiz göç hareketleri konusunda farkındalığını artırmaya yönelik önlemler alınacak.

Tespit edilen sistemsiz göçmenlere ait iş ve süreçler, Yabancılar ve Milletlerarası Müdafaa Kanunu’nun Uygulanmasına Ait Yönetmelik doğrultusunda yürütülecek.

Gümrüklü alanlarda tespit edilen sistemsiz göçmenlerle ilgili süreçler yürütülürken yeni tip corona virüs (covid-19) salgını kurallarına titizlikle uyulacak.

Bunları da beğenebilirsiniz