TEPAV: Perakendede güven arttı

Türkiye İktisat Siyasetleri Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende İtimat Endeksi (TEPE), eylül ayında bir evvelki aya nazaran 12,1 puanlık, bir evvelki yılın birebir devrine nazaran ise 10,2 puanlık artışla -5,1 puan pahasını aldı.

Zirve’nin geçen yıla ve geçen aya kıyasla artışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki güzelleşme ile mevcut stok seviyesinin olağanın altında olduğuna yönelik değerlendirmelerin artması tesirli oldu.

“Tekstil, hazır giysi ve ayakkabı” dalı eylül ayında perakende inancı en fazla artan dal oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise eylül ayı perakende itimadında en fazla artış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü. Eylül ayında yaşanan toparlanma ile Türkiye, perakende itimadında AB 27 ve Euro Bölgesi’nden daha güzel performans gösterdi.

Perakende itimadı geçen yıla ve geçen aya nazaran arttı

ZİRVE kıymeti, eylülde -5,1 puan kıymetini alarak geçen yılın birebir devrine nazaran 10,2 puan, geçen aya nazaran 12,1 puan arttı. ZİRVE kıymetinin aylık ve yıllık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki sırasıyla 39,3 ve 33,5 puanlık düzgünleşme tesirli oldu. Başka taraftan, mevcut stok seviyesinin olağanın altında olduğu tarafındaki 0,7 ve 5,4 puanlık değişimler endekse olumlu yansıdı.

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi azaldı

Önümüzdeki 3 aya ait satış beklentilerinin istikrar pahası eylül ayında -11,8 puan oldu. Buna nazaran önümüzdeki 3 aya ait satış beklentileri, bir evvelki aya nazaran 3,9 puan, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 8,3 puan azaldı. Eylül ayında ZİRVE anketi iştirakçilerinin yüzde 28,2’si önümüzdeki 3 ayda işlerinde düzgünleşme beklerken, yüzde 43,2’si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 28,6 oldu. İşlerin durumuna ait değerlendirmeler geçen yıla ve geçen aya kıyasla düzgünleşti

İşlerin (geçen yılın tıpkı devrine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, eylülde -9,4 puan bedelini alarak Ağustos 2021’e nazaran 35,5 puan, Eylül 2020’ye nazaran 29,4 puan arttı. Eylül 2021’de ZİRVE anketi iştirakçilerinin yüzde 32,8’i geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 42,2 olarak belirlendi. Geçen yıla nazaran işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 25,1 oldu. Geçen yılın birebir periyodu temel alınarak yapılan kelam konusu değerlendirmelerde gözlenen değerli güzelleşmede yüz yüze eğitimin başlamasının tesirli olduğu düşünülmektedir.

Bunları da beğenebilirsiniz