Tarımsal Ar-Ge projelerine destek sağlanacak

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yenilenerek yayımlanan araştırma geliştirme (Ar-Ge) dayanak programına ait bildiriye nazaran, desteklenecek Ar-Ge projelerinin değerlendirileceği 19 kişilik bir şura oluşturuldu.

Heyet tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin, alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım alımları, ziraî alet ve ekipmanların kiralama fiyatları, sarf materyal alımları, araştırmanın gerektirdiği ölçü ve ölçüde yem, tohum, ilaç, gübre ve gibisi girdi alımları, projede gereksinim duyulan hizmet alımı masrafları, aygıt, ekipman, sera ve gibisi malzemenin bakım tamirat fiyatları ile tescil, patent ve sertifikasyon fiyatları destekleme kapsamında bulunuyor.

Desteklenmesine karar verilen projelerde, gerekli görüldüğü durumlarda, mukavele yapılmadan evvel ilgili daire başkanlığı tarafından, teknik, mali, idari ve gibisi hususlarda revizyon yapılması talep edilebilecek.

Bildirinin yürürlüğe girdiği tarihten evvel mukavelesi imzalanan projeler hakkında, ilgili projeler sonuçlanıncaya kadar mukavelelerinin imzalandığı tarihte yürürlükte olan bildiri kararları uygulanacak.

Bunları da beğenebilirsiniz