Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Çalışmaları Sürüyor

MANİSA (Bültenler) – 2030 yılında mevcut duruma göre yüzde 40 emisyon azaltımı hedefine ulaşmak için yapılacak çalışmalara ilişkin öneriler görüşüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’daki Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, projenin yürütüldüğü Arup Mühendislik Müşavirlik Şirketi yöneticileri ve ilgililer katıldı. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda emisyon envanteri güncellenerek, 2030 yılında mevcut duruma oranla yüzde 40 emisyon azaltımı hedefine ulaşmak için ileri sürülen görüşler konuşuldu. 19-22 Nisan 2022 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Eğitim Salonunda bina, enerji, atık, su, atıksu, ulaşım ve tarım sektörlerini kapsayan altı başlıkta ilgili dairelerin personellerinin katılımıyla sektör bazlı iş başı eğitimleri gerçekleştirildi.

Bültenler / Güncel

Bunları da beğenebilirsiniz