Sürdürülebilir bir dünya için muhasebe

Yüz yıllardır zalimce tükettiğimiz tabiat bu hoyratlığa daha fazla dayanamayacağını net bir biçimde ortaya koymaya başladı. Yıllardır adım adım kendini gösteren mevsim değişiklikleri ve beraberinde gelen kuraklık, sel baskınları bu gerçeği yüzümüze vurdu. Marmara denizinde ortaya çıkan deniz salyası ve Karadeniz’de yaşanan sel felaketleriyle etraf, görmek istemeyen gözlere, duymak istemeyen kulaklara bile feryadını gösterdi ve duyurdu.

Yapılan araştırmalar insanların dünya yüzeyinin dörtte üçünü değiştirdiğini, sulak alanların ise yüzde 85’inden fazlasını yok ettiğini gösteriyor. Doğayı yenilenmesine imkan vermeyecek halde çok sömürerek, ekosistemi bozarak yarattığımız hayat alanlarımız, bizleri salgınların ve hastalıkların açık maksadı haline getirdi.

Bu dünyada hayatımızı sürdürebilmemiz ve hayatın devamı için artık tabiata duyarsız kalmamız mümkün değil. Çevreyi koruyabilmemiz ve sürdürülebilir bir dünya için hepimize değerli misyonlar düşüyor. Bu süreçte muhasebe meslek mensupları kıymetli bir işleve sahip olarak, kıymetli bir hizmeti yerine getireceklerdir. Sürdürülebilir bir dünyanın muhasebe mesleğinin hizmetlerine gereksinimi var. 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmada başka bir deyişle karbon üretimini ortadan kaldırmada yeniden muhasebe mesleğinin kıymetli hizmetleri olacak. Bir işletmenin tüm faaliyetlerinin çevresel olarak sınıflandırılması, envanterinin tutulması, envanterdeki değişimlerin izlenmesi, bu değişimlerin nakdî ve fizikî boyutlarının ortaya konulması ve bunun, işletme bilançosu ile bütünleştirilip şirketin gerçek karlılığının ortaya konulması gerekiyor. Çevresel hassaslıkların arttığı bir periyoda giriyoruz. Bu durum işletmeleri de etkiliyor. Evvelki devirlerde işletmeler faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayarak ayakta kalabiliyorlardı. Günümüzde bu durum değişti. İşletmeler var olmak için farkındalık yaratmak zorundalar. Eserlerine talep yaratabilmek için tüketiciye, topluma, etrafa ne kadar hassas olduklarını sunmak zorundalar. Bu durum finansal olmayan bilgilerinde yer aldığı entegre ve sürdürülebilirlik raporlarını sunma ihtiyacını ne kadar kıymetli olduğunu ortaya çıkarıyor.

Etraf hassaslığının bir sonucu olarak ortaya çıkan sürdürülebilirlik yalnız talep taraflı değil üretim taraflı bir bakış açısını da beraberinde getiriyor. İşletmeler yatırım yaparken iklime sağlam altyapı, kuraklığa sağlam tarım, tabiata uyumlu tahliller üzere etkenleri göz önünde bulundurmak durumundadır. Muhasebe mesleğinin global örgütlenmesi olan IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) sürdürülebilirlik standartları konusunda çalışmalarına tartı verdi. Memleketler arası alandaki hassaslığın aksiyona dönüşmesi ile birlikte sürdürülebilirlikle ilgili raporlama için global bir sistemi tesis etme çalışmaları sürat kazandı. IFRS Vakfı çatısı altında Memleketler arası Sürdürülebilirlik Standartları Şurası kurulmasına ve global seviyede çerçeve niteliğinde kullanılacak memleketler arası sürdürülebilirlik standartlarının tek bir kanaldan hazırlanmasına karar verildi. Mahallî ve global gelişmeler ışığında kurumsal paha yaratma, sürdürülebilir kalkınma ve gelişen toplumsal beklentiler ile ilgili dengeli, karşılaştırılabilir, muteber ve garanti verebilir bilgiler sunan bir raporlama sistemi için yatırımcılardan, siyaset yapıcılardan ve düzenleyicilerden gelen talepler muhasebeciler tarafından karşılanacak.

Bunları da beğenebilirsiniz