Suçlular, suç gelirinden mahrum bırakılacak

Mehmet KAYA

Mali Hataları Araştırma Konseyi (MASAK) FATF tavsiyeleri doğrultusunda “Türkiye’de Cürüm Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Uğraşta ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Dokümanı (2021-2025)” oluşturdu.

Dokümanın aksiyon planı kısmı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir genelge yayımlayarak hatalıların kabahat gelirinden yoksun bırakılmasının, hatayla uğraşın en değerli ögelerinden olduğunu belirtti. Genelgede ilgili kurumlara stratejinin uygulanması için gerekli her türlü süreci yapma talimatı verildi.

Evrakın yayımlanan hareket planı kısmında aklama ve terör finansmanı soruşturmalarında farklı kurumların iştirakiyle uzmanlaşmış soruşturma takımları oluşturulacak. Yerli ve memleketler arası istatistiklerden yararlanılarak tehditler belirlenecek. Kurumların farkındalığı artırılacak. Hizmet içi soruşturma rehberi hazırlanacak ve risk tahlillerine nazaran güncellenecek. Yargı vazifelilerinin aklama ve terör finansmanı davalarındaki performans kriterleri değiştirilecek. Kolluk kuvvetlerinin uzmanlaşması geliştirilecek. Mal ve gelirlere el koyma uygulamalarının istatistiki ve bilgi olarak izlenmesi kapasitesi artırılacak.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hareket Planı ve strateji dokümanına yönelik yayımladığı genelgede, memleketler arası mukavelelerden kaynaklı yükümlülüklerine işaret ederek, 1991 yılından itibaren Mali Aksiyon Misyon Gücü (FATF) standartlarına ahenginin kelam konusu olduğunu ve 2019’daki FATF gözden geçirmede tavsiyeler verildiğini belirtti. Hareket planında da bu tavsiyeler doğrultusunda hareketlerin tasarlandığı vurgulandı.

Genelgede 2016’da MASAK uyumunda Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) çalışmalarının iştirakçi kuruluşların sayısı artırılarak uygulanacağını belirten Erdoğan, “Stratejik plan kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen misyon ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi; Strateji Dokümanının uygulanması sürecinde gereksinim duyulacak her türlü takviye ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması konusunda gereğini rica ederim” talimatını verdi.

Strateji evrakında belirlenen maksatlar ve maksatlar

Stratejik Maksat 1: Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Çabaya Ait İsimli ve İdari Süreçlerin Tesirli Bir Formda Yürütülmesi.

Maksat 1: Örgütlü yahut profesyonel olarak işlenen, kâr maksadı gütmeyen kuruluşlar da dâhil hükmî şahısların suistimali bulunan ve birden fazla kurumun ihtisas alanına giren aklama ve terörizmin finansmanı hadiselerinde ihtisaslaşmış soruşturma gruplarının oluşturulması.

Maksat 2: Memleketler arası işbirliğinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımı yapılması

Gaye 3: Aklama ve terörizmin finansmanı kabahatiyle ilgili isimli merciler, kolluk üniteleri, MASAK ve kontrol elemanlarının kurumlarının farkındalığının artırılması.

Amaç 4: Sistemli istatistiki data temini ve altyapısının geliştirilmesi.

Stratejik Emel 2: Aklama ve terörizmin finansmanı ile uğraşta ulusal risk değerlendirmesinin yeniliğinin temin edilmesi

Maksat 1: Ulusal Risk Değerlendirmesinin güncellenmesi için Tehdit ve Kırılganlık Çalışma Kümelerinin kurulması

Gaye 2: Tehdit ve Kırılganlık Çalışma Kümelerinin istatistik bilgileri tahlil etmesi.

Stratejik Gaye 3: Aklama ve Terörizmin Finansmanı Cürümlerine Ait Mali Boyutu İçeren İsimli ve İdari Süreçlerin Ulusal Risk Kıymetlendirme Sonuçları Ekseninde Önceliklendirilmesi

Amaç 1: Tahlil sonucu yüksek riskli olarak belirlenen tehditlerin tahliliyle eş vakitli olarak soruşturmaya alınması.

Maksat 2: İsimli süreçlerin daha tesirli yürütülmesi için mevcut performans kriterlerinin gözden geçirilmesi

Stratejik Hedef 4: Cürüm kaynaklı malvarlığına el konulması ve başka önlemlerin faal halde uygulanması.

Gaye 1: Ülke riskiyle uyumlu el koyma ve müsadere uygulanması.

Amaç 2: Yarar Müsaderesi Önleminin Aktifliğinin artırılması.

Gaye 3: Elkoyma ve müsadereye ait sistemin entegre hale getirilmesi, Hazine içinde takibi.

Stratejik Gaye 5: Terörizmin Finansmanı ile Gayret Kapsamında Hedeflenen Mali Yaptırımların Tesirli Bir Formda Kullanılmasını Sağlayacak Çalışmalar Yapılacaktır

Gaye 1: Malvarlığı dondurmanın aktifleşmesi için kurumlar ortası uyum.

Gaye 2: Malvarlığı dondurulanlar hakkında Adalet Bakanlığı, Kolluk Üniteleri, MASAK, MİT ve Dışişleri Bakanlığının periyodik toplantı yapması ve yıllık raporlanması.

Gaye 3: Malvarlığı dondurulanların istatistiki bilgilerin hazırlanması ve bunlara ait yürütülen hukuksal süreçlerin takibi.

Bunları da beğenebilirsiniz