Şırnak’ta bin 700 yıllık manastır keşfedildi

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz’ın bir küme ile Gabar Dağına yaptıkları tabiat yürüyüşünde keşfedilen yerleşim yerinde 50 mesken ve devasa bir manastır ile karşılaştılar.

Doç. Dr. Baz, ülkenin güneydoğusunda bulunan lakin daha çok terörle anılan Şırnak’ın temelinde gizli ve derin bir tarihin merkezi olduğunu söz etti.
Baz, “Sebebi şudur Cudi Dağı ve Gabar Dağı, Namaz Dağı üzere büyük dağlar etrafında tarih boyunca birçok inanca sahip, dine sahip çok farklı etnik kümeler yaşamışlardır. Bir öbür mevzuda Bizans, Sasani, Osmanlılar, Persler üzere farklı medeniyetlerinde tam kavşak noktası olduğu için bir hibrit kültürü vardır” dedi.

Cudi Dağı’nın Hz. Nuh’un gemisinin indiği yer olduğunu aktaran Baz, “Şırnak vilayet sonları içinde bulunan Gabar Dağı, kıssası ve tarih ve tanıtımı ile alakalı çok fazla kaynak elimizde yok. Fakat Keldaniler, Süryaniler ve Nasturiler açısından burası çok kıymetli bir dağ. Manastırlar dağı olarak isimlendirdikleri bir yerdir” dedi.

Baz şöyle devam etti: “Bu manastır Mor Aho denilen bir şahıs tarafından kurulmuştur. Süryaniler ortasında Mor Aho olarak anılan bir manastırdır. Gabar Dağı manastır dağı olarak bilinirken, bu Mor Aho Gabar Dağı’nda birinci kurulan manastır. Gabar Dağı üzerinde kurulan birinci köydür, ondan sonra da çok sayıda köy ve manastır kurulmuştur” 

Bunları da beğenebilirsiniz