Sabancı Holding’den CarrefourSA paylarına ilişkin açıklama

Sabancı Holding‘in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, CarrefourSA’nın finansal borçluluğun azaltılması, özkaynakların güçlendirilmesi ve finansman masraflarının tesirinin azaltılarak karlılığın desteklenmesi gayeleriyle sermaye artırımı konusunda çalışmalara başladığına ait olarak 3 Ağustos’ta özel durum açıklaması yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, “CarrefourSA’nın ana ortakları olarak şirketimiz ve CNBV, sahip olduğumuz CarrefourSA sermayesinin toplam yüzde 6’sına kadar olan kısmını temsil eden hisselerin 2021 sonuna dek ikincil piyasada satılması ve hisse satışından elde edilecek gelirin CarrefourSA’nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında kullanılması konusunda mutabık kalmışlardır.

Şirketimiz ve CNBV, CarrefourSA sermayesinde sırasıyla yüzde 57,12 ve yüzde 37,54 olmak üzere toplam yüzde 94,66’lık hisseye sahip olup; anılan süreç kapsamında şirketimize ilişkin 4 milyon 625 bin 993 TL nominal pahaya kadar ve CNBV’ye ilişkin 3 milyon 40 bin 433 TL nominal pahaya kadar olmak üzere toplam 7 milyon 666 bin 426 TL nominal bedele kadar olan ve CarrefourSA sermayesinin toplam yüzde 6’sına kadarlık kısmını temsil eden hisselerin borsada satılması planlanmaktadır” sözlerine yer verildi.

Hisselerin satışına yönelik süreçlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Bedeller AŞ’nin (Ak Yatırım) yetkilendirildiği kaydedilen açıklamada, şu tabirlere yer verildi:

“Bu hedefle Şirketimiz ve CNBV tarafından Ak Yatırım nezdinde ortak bir hesap açılması kararlaştırılmıştır. Hisse satışları bu ortak hesap üzerinden Şirketimiz ve CNBV namına Ak Yatırım tarafından gerçekleştirilecektir.

Hisse satışlarından elde edilecek gelir öncelikli olarak CarrefourSA’nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin ve CNBV’nin yeni hisse alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılacaktır.

Bu gelir CarrefourSA İdare Kurulunca 30 Eylül 2021 tarihli orta devir finansal tablolara nazaran belirlenecek sermaye muhtaçlığını karşılamaya yetmez ise Şirketimiz, CNBV’nin olası katkılarıyla, eksik kalan kısmı tamamlayacaktır. Hisse satışlarından CarrefourSA’nın sermaye gereksiniminden daha fazla bir gelir elde edildiği takdirde artan kısım Şirketimiz ve CNBV’nin hür kullanımında kalacaktır.

Bu süreç sonucunda CarrefourSA’nın halka açıklık oranının yüzde 10’un üzerine çıkarılması ve özkaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bunları da beğenebilirsiniz