Resmi Gazete’de bugün (4 Ağustos 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2021 Tarihli ve 2019/42695 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2021 Tarihli ve 2019/14642 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Bunları da beğenebilirsiniz