Resmi Gazete’de bugün (29 Eylül 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME SÜRECİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Ulusal Savunma Bakanlığı Teftiş Şurası Başkanlığı Yönetmeliği
–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin (TÜRASAŞ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Unsuru Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği
–– Lokman Doktor Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/18989 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2019/13637 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Bunları da beğenebilirsiniz