Resmi Gazete’de bugün (26 Temmuz 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayat Uzunluğu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir İktisat Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Konya Besin ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Bunları da beğenebilirsiniz