Resmi Gazete’de bugün (24 Eylül 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ulusal Savunma Bakanlığı Askerî Mahallerde Tedbire Araması ve Denetim Yönetmeliği
–– İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Toplumsal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata Ait Yönetmelik

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Bunları da beğenebilirsiniz