Resmi Gazete’de bugün (22 Ekim 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Karayolları Genel Müdürlüğü Misyon, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği
–– Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/3/2021 Tarihli ve 2017/29735 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2021 Tarihli ve 2015/15266 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Bunları da beğenebilirsiniz