Resmi Gazete’de bugün (2 Ağustos 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gaziantep Üniversitesi Ölçme ve Kıymetlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Haliç Üniversitesi İstanbul Haliç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Haliç Üniversitesi Şiddet ve Travma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Stratejik Bölge Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Bunları da beğenebilirsiniz