Resmi Gazete’de bugün (18 Ekim 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği
–– Erzurum Teknik Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– 2021 Yılı Eylül Ayına İlişkin Dahilde Sürece Müsaade Dokümanlarının (D1) Listesi
–– 2021 Yılı Eylül Ayına İlişkin Yurt İçi Satış ve Teslim Evraklarının (D3) Listesi
–– 2021 Yılı Eylül Ayına İlişkin Hariçte Sürece Müsaade Evraklarının (H1) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde Sürece Müsaade Dokümanları Listesi
–– Re’sen İptal Edilen Dahilde Sürece Müsaade Dokümanları Listesi

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Bunları da beğenebilirsiniz