Resmi Gazete’de bugün (17 Kasım 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

BİLDİRİ

–– Mecburî Zelzele Sigortası Tarife ve Talimat Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2021 Tarihli ve 2018/11772 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Bunları da beğenebilirsiniz