Resmi Gazete’de bugün (16 Temmuz 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kimi Ovaların Büyük Ova Müdafaa Alanı Olarak Belirlenmesine Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4304)
–– Hatay İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Belen-Kömürçukuru Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Gayesiyle Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4305)
–– Mersin İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Köseçobanlı-Gezende Güç Nakil Hattı”nın İmali Hedefiyle Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4306)
–– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2021 Yılına İlişkin Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4307)
–– Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Asıllar ile Kontratlı İşçiye Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4308)
–– Büyükşehir Belediyeleri, Vilayet Özel Yönetimleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Hisselerden Yapılacak Kesintilere Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Asıllar (Karar Sayısı: 4309)

YÖNETMELİK

–– Merkezi Finans ve İhale Ünitesi İşçi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Yeşil Mutabakat Aksiyon Planı ile İlgili 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

BİLDİRİM

–– Vergi Yordam Kanunu Genel Bildirisi (Sıra No: 530)

İLÂN KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Bunları da beğenebilirsiniz