Resmi Gazete’de bugün (14 Temmuz 2021)

YASAMA KISMI

KANUNLAR

7331 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7332 Hayvanları Müdafaa Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Birtakım Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 80)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– 9 Şubat 1999 Tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Ortasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye’de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına Ait Anlaşma”nın Yürürlük Mühletinin 15 Şubat 2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 5 Yıllık Bir Devir İçin Uzatılmasına Ait Olarak Teati Edilen Ekli Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4270)
–– Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 500.000.000 ABD Doları Fiyatına Kadar Kredi Sağlanmasına Ait Olarak 24/6/2021 Tarihinde İmzalanan Ekli Kredi Mutabakatının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4271)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Hususunun Birinci Fıkrası Kararından Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Şurası Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4272)
–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Hususunda Yer Alan Cümbüş Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Şurası Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4273)
–– Trabzon Özgür Bölgesinin, TRANSBAŞ Trabzon Özgür Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi Tarafından Kurulup İşletilmesinde Mühlet Uzatımı Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4274)
–– Birtakım Sanayi Eserlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4275)
–– Klasik Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 4276)
–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitülerin Kurulması, Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul ve Enstitülerin Kapatılması ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olan İlahiyat Fakültesinin İsminin İslami İlimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4277)
–– Çorum Koçhisar 2. Merhale İçme Suyu Projesi Kapsamındaki Çorum Koçhisar Barajı 2. Kısım İçme Suyu İsale Sınırının İmali Maksadıyla Birtakım Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4278)
–– “380 kV Konya Kuzey-Ilgın TES-Afyon-2 Güç İletim Çizgisi Projesi” Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4279)
–– İskenderun OSB Otoyol Kontağı ve Kavşağı Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4280)
–– Mersin-Tarsus Karaevli Göleti ve Sulama İkmali Projesinin İmali Emeliyle Birtakım Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4281)

YÖNETMELİKLER

–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Nezareti ve Kontrolü Yönetmeliği
–– Varlık İdare Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Asılları ile Devralınacak Alacaklara Ait Süreçler Hakkında Yönetmelik
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİM

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2021/29)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 Tarihli ve E: 2019/114, K: 2021/36 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2021 Tarihli ve 2018/12776 Müracaat Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Dokuzuncu Dairesine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Bunları da beğenebilirsiniz