Reel kesim güveni temmuzda arttı

Merkez Bankası bilgilerine nazaran, Gerçek Kesim İtimat Endeksi, temmuz ayında bir evvelki aya nazaran 1,8 puan artarak 114,8 düzeyinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş ölçüsü, son üç aydaki toplam sipariş ölçüsü, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş ölçüsüne ait değerlendirmeler endeksi artış tarafında etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ait değerlendirmeler endeksi azalış istikametinde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim inanç endeksi (RKGE-MA) bir evvelki aya nazaran 2,3 puan artarak 112,1 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş ölçüsü ve ihracat sipariş ölçüsünde artış bekleyenler lehine olan seyrin bir evvelki aya nazaran güçlendiği gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu tarafındaki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği, mevcut mamul mal stokları düzeyinin mevsim normallerinin üstünde olduğu tarafındaki değerlendirmelerin ise bir evvelki aya nazaran güçlendiği görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş ölçüsünde bir evvelki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, ihracat sipariş ölçüsünde ise bir evvelki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ait artış istikametli beklentilerin de güçlendiği gözlenmektedir.

Ortalama ünite maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ait artış istikametli beklentilerin ise güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık periyot sonu prestijiyle yıllık ÜFE beklentisi bir evvelki aya nazaran 1,4 puan artarak yüzde 23,2 düzeyinde gerçekleşmiştir.

2021 yılı Temmuz ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 52,3‘ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,2‘si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en değerli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve başka faktörler izlemiştir.

Son üç aydaki rekabet gücüne ait gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ait olarak bir evvelki devirde artış bildirenler lehine olan seyrin tıpkı düzeyde devam ettiği gözlenmektedir. Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ait artış istikametli değerlendirmelerin zayıfladığı, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ait artış taraflı beklentilerin ise güçlendiği görülmektedir. “

Bunları da beğenebilirsiniz