Rapor değerlendirmesi: Türkiye-AB ilişkileri 3. ülke seviyesine geriledi

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM AB Ahenk Komitesi Başkanvekili Ünal Çeviköz, Avrupa Komitesi 2021 Türkiye Raporu’na ait yazılı basın açıklaması yaptı.

Çeviköz açıklamasında şunları söyledi:

“Avrupa Komitesi tarafından hazırlanan aday ve potansiyel aday ülkeler hakkındaki raporlar ve Genişleme Stratejisi 19 Ekim 2021 tarihinde açıklanmıştır. Anılan raporlar kapsamında yer alan ‘Türkiye Raporu’ tarafımızca dikkatle incelenmiştir.

Daha evvel ilerleme raporu olarak isimlendirilen ve kamuoyunda hala bu halde kabul gören raporun ana temasının geçen yıl olduğu üzere bu yıl da ‘gerileme’ olduğu tasayla not edilmiştir. Bununla birlikte Türkiye-AB bağlantılarında izlenen asimetrik tavrın Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs bahislerine yansıdığı görülerek, birtakım birlik üyesi ülkelerin tek taraflı ithamlarına yer verildiği görülmüştür. Bu yaklaşımları kabul etmediğimizin altını kuvvetle çiziyoruz.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını ve Kıbrıs Türklerinin legal haklarını AB etraflarına kabul ettirmesi konusunda, AB ile ilgilerin sürdürülmesinin ehemmiyeti de ortadadır. Öte yandan, AB’nin de bölgedeki barışa ve güvenliğe katkı sağlayacak adımlar atması gerekmektedir.

Türkiye ile iş birliği alanlarının başında yeniden göç konusu gelmektedir. İş birliği alanları konusunda AB’nin Türkiye’den her tarafıyla faydalandığı fakat Türkiye’nin yarar elde edemediği istikrarsız bir denkleme hapsedildiği raporun lisanından bir kere daha anlaşılmaktadır.

18 Mart Mutabakatı’nın ülkemize yüklemiş olduğu külfetin boyutlarına karşın hala güncelleme sürecinin başlatılmamış olması büyük bir eksikliktir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin ele alınmamış olması da bir öteki değerli eksikliktir.

AB etraflarında artık Türkiye’nin üyeliğinden bahsetmeyip daha çok üçüncü ülkelerle alakalara dönüşen bir telaffuzun kelam konusu olduğunu anlaşılmaktadır. AB ile tam üyelik müzakerelerine başlayacak bir Türkiye devralan AKP iktidarlarının başarısızlığı sonucu Türkiye-AB alakaları bugün üçüncü ülke düzeyine gerilemiştir. Müzakere sürecinin kesintiye uğramasında AB’nin de kendi tavrını gözden geçirmesinin vakti gelmiştir.

İnsan hakları ve temel hakların berbata gidişinin sürmesi, başkanlık sistemine ve yargı bağımsızlığındaki eksikliklere ait yapılan tenkitler iktidar tarafından dikkate alınması gereken konulardır. İktidar, görmezden gelen, yok sayan bu tutumuyla Türkiye’ye yönelik ithamlarla çaba edememektedir. İktidar tarafından bağlayıcı olmadığı gerekçesiyle bugüne kadar hafife alınan ve bedelsiz bulunan bu kararlar, başka bütün mevzularda Türkiye’ye bakışı etkilemekte ve Türkiye’nin haklı tezlerinin Avrupa başşehirlerinde anlatılamamasına neden olmaktadır. Birebir durum iktidarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davaları ile ilgili kararlarını dikkate almaması nedeniyle Avrupa Kurulu ile olan ilgilerimizde de önemli meseleler yaratmakta ve Türkiye’yi Avrupa kurumlarından giderek uzaklaştıran bir sonuç yaratmaktadır.

CHP olarak, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini Cumhuriyet’in kurucu bedelleri ekseninde temel bir gaye ve yurttaşlarımızın çağdaş dünyanın eşit bireyleri olacakları bir mihenk taşı olarak görüyoruz. AB’ye tam üyelik perspektifine sahip çıkıyor ve bu bahisteki kararlı duruşumuzu yineliyoruz.”

Raporla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı da, “Türkiye’ye karşı sorumlulukların göz gerisi edildiği ve münasebetlerde tekrar ikili standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye Raporu” değerlendirmesi yapmıştı.

Bunları da beğenebilirsiniz