Polyester elyaf ithalatında muafiyet esasları belirlendi

Ticaret Bakanlığının 23 Eylül’de yürürlüğe girecek İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetimine Ait Bildirimi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, tarife kontenjanı ölçüsü, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir devir için ilgili kararda yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 16 bin 593 ton olacak.

Her bir ülke yahut gümrük bölgesi menşeli eşya için bir devirde verilecek tarife kontenjanı 5 bin 531 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ait müracaatlar, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde elektronik imzayla yapılacak. Elektronik ortamda yaşanabilecek düşünceler nedeniyle müracaat yapılamaması halinde, müracaatlar fizikî olarak da yapılabilecek.

Müracaatta sunulan bilgi ve dokümanlarda tutarsızlık olduğu durumlarda kelam konusu tutarsızlık müracaat sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmayacak.

“İlk gelen birinci alır” tekniğiyle dağıtılacak

Tarife kontenjanı, ilgili mevzuat çerçevesinde, “ilk gelen birinci alır” yoluyla dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı ölçüsü 15 tonu geçemeyecek. Bir ithal lisansı yalnızca bir ülke yahut gümrük bölgesi için düzenlenecek.

Tarife kontenjanı konusu eşya lakin ithal lisansının geçerlilik mühleti içinde özgür dolanıma girebilecek. İthal lisansının fizikî olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik müddetinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zarurî olacak. İthal lisansı devredilemeyecek.

Bunları da beğenebilirsiniz