Plastik atık ithalatında yeni dönem

Etraf ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla, 81 vilayet Etraf ve Şehircilik Müdürlüğüne, “Atık İthalatı İşlemleri” bahisli genelge gönderildi.

Genelgeyle, “3915.10.00.00.00 kodlu GTİP’li etilen polimerlerinden olan plastik atıklar”ın ithalatını yapacak tesislerin, belirtilen teknik kuralları sağlaması, atık ithalatçısı kayıt dokümanlarını yenilemesi ve atık ithalatı süreçlerine yönelik düzenlemeler oluşturulması emeliyle ek düzenleme yürürlüğe girdi.

Bu plastik atıkların ithalatını yapacak tesisler, 2020/29 ve 2021/9 sayılı Atık İthalatı Genelgelerinde belirtilen kaidelerin yanı sıra, 2021 yılı dokümanlarını yenilemekle yükümlü olacak.

Kayıt dokümanı alınabilmesi için endüstrici tarafından öncelikle tesisin bulunduğu Vilayet Müdürlüğüne müracaatta bulunulacak, Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporu edinilmesi gerekecek.

Bu çeşit atıkları ithal edecek tesislerin minimum olarak, farklı plastik polimerlerini ayırma ve ayrıştırma, plastik atıkların içerdiği plastik dışı atıkları, kirlilikleri ayırma ve arındırma, boyutlandırma, temizleme, mamul haline getirme proseslerine sahip olmaları istenecek.

Atık ithalatçısı kayıt evrakı müracaatları, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Etraf Müsaade Lisans sisteminde yer alan kapasite, proses ve işletme taahhütleri temel alınarak Vilayet Müdürlüğünce hazırlanan Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporu ve ekleri üzerinden pahalandırılacak.

Bunları da beğenebilirsiniz