Ombudsman mülakatta elenen öğretmenin itirazını haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman), CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) önüne giderek gündeme taşıdığı “mülakat” krizi ile ilgili değerli bir karar verdi. Ombudsman, KPSS’den yüksek puan alarak mülakatla elenen bir öğretmen adayının itiraz başvurusunu haklı buldu ve Ulusal Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

İtirazını Ombudsman’a taşıdı

Ulusal Eğitim Bakanlığı, devlet okullarında misyon yapacak 15 bin öğretmenin ataması için KPSS puanı ile müracaat yapmak koşuluyla 12 ve 27 Kasım tarihlerinde kelamlı imtihan açmıştı. 27 Aralık’ta ise mülakat sonuçları duyuruldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte binlerce öğretmen adayı KPSS’den yüksek puan almasına rağmen düşük kelamlı puanı ile elendiğini belirterek toplumsal medyadan reaksiyon gösterdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinden lise matematik öğretmeni olarak mezun olan bir öğretmen adayı ise itirazını Ombudsman’a taşıdı.

KPSS puanı 81, mülakat puanı 55

İtiraz dilekçesinde 2021 yılında KPSS’de aldığı 81 puanla 354’üncü olarak dereceye girdiğini belirten öğretmen adayı, mülakatta kendisine 55 puan verildiğini belirtti. Öğretmen adayı, müracaat dilekçesinde, ön güvenlik araştırması sebebiyle direkt elendiğini fakat istihbarat dairede yaptıkları özel görüşmede kendisi ve ailesi ile ilgili en ufak bir olumsuzluk bulunmadığını teyit ettiğini vurguladı.

“Komisyon, yanıtları kayıt altına almadı”

Başvuruyu inceleyen Ombudsman 25 Mart’ta kararını verdi. Kararda kelamlı imtihanların liyakat prensiplerine uygun yapılmasının hukuk devleti prensibinin bir gereği olduğu belirtildi. Danıştay’ın davacının başarısız olarak kıymetlendirilmesine tesir eden konuların somut bilgi ve evraka dayandırılması gerektiğine yönelik 27 Mart 2017 tarihli kararına da atıf yapıldı. Kararda soruların ve yanıt anahtarının imtihan öncesinde hazırlandığı, adaya sorulan soruların kayıt altına alındığı, komite üyelerince verilen puanların münasebetleri ile tutanağa geçirildiği, lakin adaya sorulan sorulara adayca verilen yanıtların tutanak ile kayıt altına alınmadığının anlaşıldığına da dikkat çekildi.

Ombudsman, bu münasebetlerle kelamlı imtihanların güzel idare prensiplerinden olan ‘nesnellik’, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘hesap verilebilirlik’ unsurlarına uygun yapılmasını teminen yönetimin bundan sonra düzenleyeceği kelamlı imtihanlar öncesinde bilgi soruları yanında karşılık anahtarlarını hazırlaması istikametinde Ulusal Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi. Ombudsman, bakanlığa karara uygun tedbirleri alması için 30 günlük mühlet tanıdı.

Ombudsman, sürecin düzeltilmesi için tavsiye kararı alıyor

Vatandaş ve kamu kurumları ortasında yaşanan uyuşmazlıkların tahlilini kolaylaştırmak hedefiyle kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, yönetimin yanılgılı süreç ve hareketlerini önlemek yahut düzeltmek için tavsiyelerde bulunmakla yetkili. İnceleme ve araştırma sonucunda şikâyet konusu savın yerinde olduğu kanaatine varılması durumunda kurum, şikayete mevzu olan sürecin düzeltilmesi için “tavsiye kararı” alıyor.

Kılıçdaroğlu, MEB’in önüne gitmişti

27 Aralık’ta mülakat sonuçlarının açıklanmasının akabinde binlerce öğretmen adayı toplumsal medyadan düşük mülakat puanlarıyla elendikleri gerekçesiyle reaksiyon göstermişti. CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum” diyerek tweet atmıştı. Ulusal Eğitim Bakanı ile görüşmek için bakanlığın önüne giden Kılıçdaroğlu içeri alınmamış, vazifeliler tarafından kapı kilitlenmişti.

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe

Bunları da beğenebilirsiniz