Memurun ek mesai ücreti 30 kuruş artacak

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai fiyatları, yeni yılda 30 kuruş artarak 2 lira 70 kuruşa yükselecek.

2022 yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu Teklifi’nden derlediği bilgiye nazaran, memurların saat başı fazla çalışma fiyatı, yeni yılda yüzde 12,5 artacak. 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai fiyatı, 1 Ocak 2022’den itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan işçiye ve makam sürücülerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında misyonlu sürücülere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,54 lira yerine 2,85 lira fazla mesai fiyatı ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla konsey lideri (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst ünite yöneticileri, strateji geliştirme lideri, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Ulusal Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığındaki daire lideri ve daha üst ünitelerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve vilayet belediye liderleriyle, yanlarında çalışan işçi de yeniden ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2,85 lira fazla çalışma fiyatı alacak.

Öteki fazla mesai fiyatları

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda misyon yapan işçiden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine müsaade verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2,70 lira ek çalışma fiyatı ödemesi yapılacak.

Mesleksel ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında misyon yapan Ulusal Eğitim Bakanlığı idari çalışanına, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 6,45 lira ödemede bulunulacak.

Yurt içi gündelikler

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat meblağları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Lideri ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik meblağı 80,50 liradan 100 liraya çıkacak.

Anayasa Mahkemesi Lideri, bakanlar, Genelkurmay Lideri, milletvekilleri, kuvvet kumandanları, Jandarma Genel Kumandanı, Kıyı Güvenlik Kumandanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Lideri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay liderleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Konseyi liderlerinin yurt içi gündeliği de 73,50 liradan 92 liraya yükselecek.

Yurt içi gündelik fiyatı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek takımlarda bulunan memurlar için 80 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 62 lira ödenecek.

Bunları da beğenebilirsiniz