Meclisin gündemi ‘vergi düzenlemesi’

Haftalık mesaisine 12 Ekim Salı günü başlayacak TBMM Genel Konseyinin en kıymetli gündemi, Vergi Yordam Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olacak.

Düzenlemeyle, “küçük esnaf” olarak söz edilen, 850 bin civarındaki mükellef kümesinin karları gelir vergisinden muaf olacak.

Toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan toplumsal içerik üreticileri ile taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştirenler, elde ettikleri çıkarlar üzerinden vergilendirilecek.

Ziraî destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden rastgele bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek

Evrak basımıyla ilgili bildirim vazifesini belirlenen müddette yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik, kusurlu yapan matbaa işletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022’den 1 Ocak 2023’e ertelenecek.

Varlık idare şirketlerine, kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl müddetince uygulanan damga vergisi, harç ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) istisnası daima hale getirilecek. Bu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ait istisna kaldırılacak.

Komitelerin gündemi

TBMM Plan ve Bütçe Kurulunun yarınki toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lideri Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankasının faaliyetleri hakkında sunum yapacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Güç, Olağan Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Kurulu, 13 Ekim Çarşamba günü toplanacak. Kurulda, Kooperatifler Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komitesinin, 13 Ekim Çarşamba günü basına kapalı toplantısında, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca sunum yapılacak.

Bu ortada TBMM’de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri küme toplantıları da gerçekleştirilecek.

Bunları da beğenebilirsiniz