MEB’e bağlı eğitim kurumlarının tabelalarına standart getirildi

Ulusal Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğine Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, yönetmeliğin 5. unsurunun birinci fıkrası, “Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tabelaları, Bakanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan kılavuzda gösterilen örneklere uygun renk ve yazı tipinde olmak kaydıyla Türkçe yazılır.” halinde değiştirildi.

Bu değişiklikle, renk ve yazı tipleri kılavuzla belirlenecek. Böylelikle standardın dışında kurum tabelası kullanımının önüne geçilecek.

Bunları da beğenebilirsiniz