Marmara’da sel kaygısı bakanlığı harekete geçirdi

Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulacak olan bu taslak raporun ‘nihai’ hale ulaşması maksadıyla, “Kapsam Belirleme Toplantısı” yapılacak. Milliyet gazetesinden Lider Yılmaz’ın haberine nazaran görüşe açılan taslak raporda İstanbul ve Marmara’ya ait korkular şöyle sıralanıyor:

-Sel afetinin mevcut yüzey ve yeraltı sularının fizikî ve kimyasal özelliklerini değiştirmesi.

-Su kaynaklarıyla temaslı (baraj, gölet, sulama kanalı, vb.) yapılara, içme ve kullanma suyuna olumsuz tesiri.

-Bilinçsiz tarım ve ziraî ilaçların ağır kullanımı nedeniyle oluşan kirlilik yükünün taşkın afeti sonucunda yayılması.

-Selle yayılan kirliliğin insan sıhhatine olumsuz tesiri.

-Taşkın afeti sonucunda ortaya çıkan can ve mal kaybı.

İŞSİZLİĞİ TETİKLEYEBİLİR

-Selle yaşanan ekonomik kayıplar (tarım alanları, endüstriyel alanlar, sanayi alanları, işyerleri, mal kayıpları). Etkilenen ekonomik aktivitenin işsizliği tetiklemesi.

-Hidrometeorolojik yapıdaki dönemsel değişimlerin taşkın afetini tetiklemesi. Taşkın afetinin önlemek için yapılan su tutucu yapıların (baraj, rezervuar, su tutma bendi, vb.) iklim değişikliğini tetiklemesi.

-Toprak kirliliği ve rüsubat oluşması. Taşkın ve heyelan afetlerinin birbirini tetiklemesi, bitkisel toprak kaybı.

-Plansız ve denetimsiz kentleşme. Kentsel altyapı yetersizliği.

-Akarsuların denize ulaştığı noktalarındaki dolgu sıkıntıları. Akarsu rejimini değiştirebilecek yapıların inşa edilmesi.

-Taşkın afetinin kültürel ve tarihi miras alanları ve yapılarını tahrip etmesi. Turizmi etkilemesi. 

TAHLİL TEKLİFLERİ

-Taslak rapordaki tahlil ve teklifler ise, şöyle anlatılıyor:

-Akarsuların rejimi üzerine tesir oluşturan deşarjların (Atık su, can suyu, vb.) izlenmesi.

-Dere yatağının fizikî yapısını değiştirecek aktivitelerin önüne geçilmesi ya da denetim altında tutulması.

-Tarımda pestisit, herbisit, gübre vb. kullanımının denetimli halde yapılmasının sağlanması.

-Halkın taşkın afetine karşı bilinçlendirilmesi.

ERKEN İHTAR SİSTEMİ

-Erken ihtar sistemleri oluşturulması. Su kaynaklarının kalitesi izlenerek su kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesi.

-Taşkından etkilenen nüfusun belirlenmesi.

-Ekonomik kayıpların belirlenmesi ve engelleyecek tedbirlerin alınması.

-Taşkın afetini önleyici yapılar yapılırken iklim değişikliğinin göz önünde bulundurulması.

-Heyelan riski olan alanların tespit edilmesi.

-Rüsubat birikmesini hızlandıran budama artıklarının dere yataklarına atılmaması.

-Yeni yapılaşmaya açılacak alanlarda planlı ve denetimli gelişme alanları oluşturulması.

-Erken ihtar sistemleriyle risk altındaki sanayi tesislerinin faaliyetlerinin durdurulması.

-Taşkın sebebiyle oluşabilecek hava kirlilikleri ve toz fırtına ve taşınımının önlenmesi.

-Biyolojik çeşitliliğin taşkın afetinden etkilenmemesi için tedbirlerin belirlenmesi.

-Taşkının tarihi ve kültürel miras üzerindeki tesirlerini önlemek için önlem alınması, oluşan hasarların onarılarak telafi edilmesi.

Bunları da beğenebilirsiniz