Kılıçdaroğlu’dan ‘ilk dört madde’ tepkisi

CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın başşehir oluşunun yıldönümünde, Ankara’da; Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Toplumsal Tesisi’nde, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir ortaya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. El birliği ile Türkiye’yi aydınlığa çıkarmamız lazım. Barış ve huzur ortamının olması lazım. Siyaset kurumunun topluma itimat vermesi lazım. Devleti devlet yapan; tasada, kıvançta bir ortada olmaktır. Elbette ki farklı siyasi görüşlere hürmet duymak zorundayız. Bir arada, evvel ulusal kıymetlerimizi bir ortada tutmak zorundayız. Siyasetin de asıl hedefinin bu olması lazım.

Artık devletin organlarını nedir? Devletin organlarını bu anayasa belirler. Referanduma sunulmuş ve vatandaşlar da kabul etmişler. Diyorlar ki devletin organları burada var. Birinci dört husus zati, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen hususlar. Bunlar da tartışılıyor son günlerde fakat, o tartışmaların tamamı yapay. Hiç kimse birinci dört unsura dokunamaz. Birinci dört hususun teminatı Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu vatandaşlarıdır. Bunu herkesin bilmesini isterim.

Şu anda Türkiye çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Neyi kastediyoruz? Var olan hükümet, çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Ulusal egemenlik dediğimiz bir kavram var. Bütün anayasalarda yer alan bir karar var. ‘Egemenlik, kayıtsız kuralsız milletindir’ der. Cumhuriyetin kuruluşunda 1921 Anayasası’nda, ‘hakimiyet bila kaydü kural milletindir’ diye tabir eder. Millet, egemenliğini nasıl kullanacak. Organları aracılığıyla kullanılır. Yetki bir bireye verilmez. Diyar ki anayasa 3 organ var. Yasama, TBMM; yürütme, cumhurbaşkanlığı ve bakanlar heyeti; yargı, yani yargıçlar. Üç organ aracılığıyla millet egemenliğini kullanır.

Bunlardan birincisi TBMM. Sizin seçtiğinizi sandığınız milletvekilleri sahiden de TBMM’de milleti temsil ediyorlar mı? Kıymetli bir soru. Sizin önünüze gelen ve sizin altına mühür bastığınız listeler, sizin seçtiğini milletvekilleri mi, liderlerinin seçtiği milletvekilleri mi? Siz aslında sandığa gittiğinizde milletvekili seçmiyorsunuz, bir partiye oy veriyorsunuz. O denli olunca ne oluyor? TBMM’de vazife yapan milletvekilleri kendisini seçen organa bağlı oluyor, millete değil. Genel liderler ne derse birebirini yapıyorlar. Çoklu organ yetmezliğinden iktidarı kurtarmanın yolu milletin kendi vekilini seçmesidir.

“Temeli atan firmaya ihale”

İkinci mevzumuz. Yürütme. Bakanlar, cumhurbaşkanı. Bunlar tekrar anayasanın öngördüğü kurallara nazaran vazifelerini yaparlar. Devleti saydam kılarlar. Sizin verdiğiniz her kuruşun hesabı millete verirler. TBMM’nin çıkardığı kanunların gereğini yaparlar. İhale nasıl yapılacaktır kanun belirler, ihaleyi yapan ilgili bakanlıktır. Bu kurumlarda ve ilgili bakanlıkta sorun varsa. O vakit kurumlar vazifesini yapamaz. Bugün geldiğimiz nokta. Dün değerli bir doküman ulaştı. Arkadaşlara söyledim, kamuoyu ile paylaşın diye. Gidiyorsunuz, temel atıyorsunuz. Temel attıktan bir müddet sonra ihale yapıyorsunuz, temeli atan firmaya ihaleyi veriyorsunuz. Olacak şey mi?

“Adaletsizlik dağıtıyor”

Üçüncüsü yargıdır, mahkemelerdir. Mahkemelerin bağımsız olması lazım. Anayasa’nın 138’inci unsurunu okuyayım. Hiç kimse makam, mevki ya da kişi yargı yetkisinin kullanılması bakımında mahkemelere talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yargıçların bugün iradeleri yok ve baskı altında. Bakın şöyle bir uygulamayı düşünün, elinizi vicdanınıza koyun. En altta bir hâkim var, karar veriyor. Karar sarfiyat üste, oradan Anayasa Mahkemesi’ne. Anayasa Mahkemesi der ki bu karar yanlıştır düzeltin. Anayasa Mahkemesi’nin karalarını bütün makam ve mevkileri bağlar. En alttaki hâkim, ‘Anayasa Mahkemesi kararını uygulamam’ diyor. O vakit yargıya nasıl güveneceksiniz. Bunu uygulamayan hâkimi de terfi ettireceksiniz. Hakimlik can ve mal güvenliği demektir. Bir haksızlıkla karşılaştığımda birinci başvuracağım yer hakimdir. Orası adalet değil de adaletsizlik dağıtıyorsa o vakit oturup düşünmemiz lazım.

Farklı niyetleri lisana getirmek bir ülkenin büyümesini sağlamak demektir. Cetlerimiz diyor, ‘akıl akıldan üstündür’ diye. İstişarenin olmadığı yerde bir devlet yönetilir mi? Garip uygulamayı anlatayım size. Sistem değişti, kanun tekliflerini milletvekilleri verecek. Seçildiniz, vekil oldunuz. Geldi birisi dedi ki ‘Ya şu tıbbi aygıtlarla ilgili kanun teklifi hazırlar mısınız?’. Ya tıbbi aygıtı biliyor musun, nasıl hazırlayacaksın?… Her işi ehline teslim etmeniz lazım.

“Düzeltmezsek sonu felaket olur”

Kanun teklifini verenler TBMM kurullarında hangi kanun teklifinin altına imza attıkların dahi bilmiyorlar. Bu türlü bir sistem olmaz. Bunları değiştirmemiz lazım. Dengeli bir sistemi inşa etmemiz lazım. Bir bireye devlet teslim edilemez. Dünyanın hiçbir yerinde bir bireye devlet teslim edilmemiştir. Osmanlı’da padişah vardı, vezir ve ulema heyeti de vardı. Devleti bir şahsa teslim etmişiz. Olmaz, yanlıştır. Bizim oturup düşünmemiz lazım, bir arada. Bunu düzeltemezsek, sonu felaket olur. Nasıl felaket olur? İşte yaşıyorsunuz esasen. Türk lirasının nasıl erdiğini görüyorsunuz. Nasıl eriyor; en çok milliyetçiyiz, yerliyiz diyen insanların iktidarında eriyor.

Nasıl oluyor da bir hükümet, bir Cumhurbaşkanı kendi vatandaşından dolar üzerinden borçlanır. Senin paran Türk lirası, niçin dolar üzerinden borçlanıyorsun. Senin paranın prestijinin olmadığını söylüyorsun, zati. Bu mudur milliyetçilik, milliyetçilik sıradan kavram değildir. Milliyetçi olmak kolay bir olay değildir. Milliyetçilik her şeyden evvel kendi ülkesinin çıkarlarını savunmak demektir. Şayet, Merkez Bankası’nda yasa dışı 128 milyar dolar yok edildiyse ve bunun hesabı verilmiyorsa ortada sorun vardır. Lisana kolay 128 milyar dolar. Şayet biz 190 milyar doların üzerinde bir faizi Londra’daki tefecilere ödüyorsak, siz ödüyorsunuz, nereye gidiyor bu paralar?

KYK borçları

Kredi Yurtlar Kurumu’nda çocuklar üniversiteyi okurken para alıyorlar, üniversiteyi bitiriyor. İşi yok. Lakin gidip yakasına yapışıyorlar ya çocuk ya babanın. Ya çocuk işi olmadan nasıl ödeyecek. Geri istiyorsun, evvel iş vermen lazım. Onu da bir hafta içinde düzelteceğiz. Devlet o çocuğa iş verdikten sonra onun borcu taksitle alınır ya da faizleri silinir.

Finans merkezi

Artık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı İstanbul’a taşımak istiyorlar. Bir yeri aldığınızda para basarsınız. Burası bana aittir dersiniz… Artık Merkez Bankası’nı İstanbul’a taşıyorsunuz, Ankaralılar buna müsaade verecek mi? Yarın bir gün TBMM’yi de taşıyalım diyecekler. Ankaralıların kendi bankalarına sahip çıkmaları lazım. Oraya finans merkezi yapacağım diyorlar. Sen finans merkezini bırak, Londra’daki tefecilerden 83 milyonu kurtarın.”

Bunları da beğenebilirsiniz