Kamusal alanda polisin ses ve görüntüsü alınabilecek

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), “Kamusal alanda polisin ses ve imgesinin alınmasını engelleyen genelgenin yürütmesinin kesin olarak durdurulduğunu” açıkladı.

TGS’nin açtığı davada; İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplumsal olaylarda “yurttaşların cep telefonuyla görüntü çekmesini engelleyen genelgeye” ait, Danıştay’ın 15 Eylül 2021 tarihinde verdiği “yürütmeyi durdurma kararına” karşı yaptığı itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti tarafından reddedildi.

TGS toplumsal medya hesabından Danıştay kararını şöyle duyurdu:

“Kamusal alanda polisin ses ve imajının alınmasını engelleyen genelgenin yürütmesi kesin olarak durduruldu. Danıştay, açtığımız davada İçişleri Bakanlığı ve EGM’nin itirazlarını reddetti. Basın hürdür sansür edilemez! Gazetecilik Engellenemez.”

Kararda ne deniliyor?

TGS’nin paylaştığı Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti kararı şöyle:

“İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27/04/2021 tarih ve 2021/19 sayılı ‘Ses ve manzara kaydı alınması’ bahisli Genelge’nin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay 10. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ait 15/09/2021 tarih ve E:2021/2775 sayılı karara, davalı yönetimler itiraz etmekte ve kararın kaldırılmasını istemektedirler.

İtiraz edilen kararla ilgili belgenin incelenmesinden, yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için 2577 sayılı Yönetim Yargılama Tarzı Kanunu’nun 27. hususunda öngörülen şartların gerçekleşmiş olduğu dikkate alınarak yürütmenin durdurulması isteminin kabul edildiği anlaşıldığından, davalı yönetimlerce öne sürülen konuların kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Gerçekten, tıpkı Genelge’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan öbür bir davada Danıştay 10. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ait 15/09/2021 tarih ve E:2021/2769 sayılı karara, davalı yönetimlerce itiraz edilmesi üzerine Konseyimizin 27/02/2022 tarih ve YD: İtiraz No: 2021/822 sayılı kararıyla itirazların reddine karar verilmiştir.”

Ne olmuştu?

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın imzasıyla 27 Nisan 2021’de yayınlanan 2021/19 sayılı genelge; kamusal alanda, ‘polislerin misyonlarını yaparken’ vatandaşlar tarafından ses ve imaj kaydının alınmasının engellenmesini içeriyordu.

Bu genelgeye karşı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik CHP, çok sayıda baro ve sivil toplum örgütleri ve TGS tarafından Danıştay’da dava açılmıştı.

Bunun üzerine, Danıştay 10. Dairesi oybirliğiyle aldığı; “Söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle yasama organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde bir düzenleme ile temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilmesinde Anayasa’ya uyarlılık bulunmamaktadır” kararıyla genelgenin yürütmesini durdurmuştu.

Yapılan itirazın da reddedilmesiyle birlikte yürütmeyi durdurma kararı katılaşmış oldu.

ANKA,DW/TY

Bunları da beğenebilirsiniz