Kadın işçilere mesaj atan amir tazminatsız kovuldu

Çalıştığı fabrikadan kovulan amir, İş Mahkemesi’nin kapını çaldı. Haklı sebep olmaksızın davalı tarafından iş kontratına son verildiğini, ödenmeyen alacaklarının bulunduğunu ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım personellik alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı patron ise işyerinde amir konumunda çalışan davacının bayan çalışanlara taciz içermeyen iletiler attığı için işten çıkarıldığını savundu. Şikayet üzerine, çalışanı işten çıkardığını öne sürdü.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda, bayan çalışanlara uygunsuz ileti atan amirin tazminatsız atılması gerektiğine dikkat çekildi.

Kararda şöyle denildi:

“Somut olayda, davacının iş kontratı davalı patron tarafından, davacının çalıştığı projelerde farklı tarihlerde bayan mesai arkadaşlarına karşı iş münasebetini aşan davranışlar sergilediği ortadadır.

Uygunsuz saatlerde telefonla aradığı, ileti atarak rahatsız ettiği, uygunsuz tekliflerde bulunduğu, başka çalışanlara sinkaflı hakaret ettiği ve kendisine karşılık vermeyen bayan çalışanların vardiyalarını buna nazaran belirlediği anlaşılmaktadır. Bu sebeple davacının kontratı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-(c), (d) ve (e) kararlarına dayanılarak feshedilmiştir.

Her ne kadar mahkemece davacıya isnat edilen hareketlerin bayan iş arkadaşlarına cinsel tacizde bulunma boyutunda olmadığı, rastgele bir cinsel söz içermeyen ileti gönderme formunda olduğu, tüm savların soyut seviyede kaldığı üzere bir kıymetlendirme yapılmışsa da; evrak içerisinde bildiri kayıtlarının bulunduğu, kelam konusu iletilerde davacının bayan iş arkadaşını meskenine çağırdığı, rahatsız ettiği ve taciz ettiği sabittir.

Öbür bayan çalışanları de taciz ettiğine dair duyumlar olduğu, taciz hareketinin gerçekleşmesi için açıkça cinsel sözler içermesinin gerekmediği, münasebetiyle davacının hareketlerinin haklı neden tartısında olduğu anlaşılmıştır.

Hal bu türlü olunca, mahkemece davalı işverence yapılan feshin haklı olduğu gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekirken kabulü yanlışlı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Bunları da beğenebilirsiniz