İzmir Sağlık Platformu: Yönetmelik iptal edilsin

Aile hekimlerinin büyük tepki gösterdiği yeni sözleşme ve ödeme yönetmeliğine karşı mücadelesi sürüyor.

İstanbul’da iş bırakma eylemi gerçekleştiren aile hekimlerine destek veren İzmir Sağlık Platformu, düzenleme feshedilene kadar eylem ve etkinliklere devam edeceklerini duyurdu.

İzmir Sağlık Platformu adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Üyesi Dr. Serkan Şen, “Haziran 2021’de yayınlanan aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğiyle cezalandırmalar devam etmektedir.

Bu yönetmelikte aile hekimliği sistemindeki sorunlara bir çözüm yok. Sağlıkta şiddete karşı bir çözüm yok. Covid’in meslek hastalığı sayılmasına karşı veya pandemide sağlık emekçilerinin korunmasına dair bir önlem yok.

Halkın daha iyi hizmet alabilmesine dair bir düzenleme de yok. Bu bir cezalandırma ve işten atma yönetmeliğidir. İstanbul’da iş bırakma eylemine katılan sağlık çalışanlarına yalnız olmadıklarını ve birlikte mücadeleye devam edeceğimizi belirtiyoruz.

Meşru ve haklı mücadelemizi dayanışmamızı yükselterek sürdüreceğimizi duyuruyoruz. Sağlık Bakanlığı’nı haksız ve hukuksuz maddelerle dolu bu yönetmeliği hemen iptal etmeye çağırıyoruz.

Ceza sistemini ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, dayanaksız ve keyfi yaptırımlar getiren, birinci basamakta çalışan sağlık emekçilerinin taleplerini karşılamayan sözleşme tüm maddeleriyle derhal fesih edilmelidir” dedi. 

Bunları da beğenebilirsiniz