İşlem yapılan çek tutarı haziranda yüzde 30 arttı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi datalarına nazaran, bankalara, 2021 yılının Ocak-Haziran devrinde ibraz edilen 402 bin keşideciye ilişkin 7,1 milyon adet çekin toplam fiyatı 591 milyar TL oldu.

Bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran; çek adedi yüzde 0,3 gerilerken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 1,5, çek meblağı ise yüzde 30 arttı.

Karşılıksız çek meblağı azaldı

Ocak – Haziran 2021 devrinde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 10 bin keşideciye ilişkin
71,8 bin adet çekin toplam fiyatı 5,9 milyar TL oldu. Geçen yılın birebir devrine nazaran, karşılıksız süreci yapılan çeklerin fiyatı yüzde 19, çek adedi yüzde 42, tekil keşideci sayısı ise yüzde 51 geriledi.

Karşılıksız süreci yapılan 5 bin keşideciye ilişkin toplam 786 milyon TL fiyatındaki 11,1 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız süreci yapılan çek meblağının ibraz edilen çeklere oranı bir evvelki yıla nazaran arttı.
Hazian ayında karşılıksız süreci yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; fiyat
olarak bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 0,6 puan artarak yüzde 2,2, adet olarak ise 0,6 puan
gerileyerek yüzde 2,1 oldu.

Covid-19 salgını ile uğraş hedefli Vergi Tarz Kanunu İle Kimi Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanuna eklenen süreksiz unsur kapsamında 30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021
tarihleri ortasında (bu tarihler dahil) üyeler tarafından ibrazında karşılıksız çek süreci
yapılmamıştır. Bu nedenle, Mayıs ayında karşılıksız çek dataları 0 olarak gerçekleşmiştir.

Karşılıksız çekte en yüksek oran Gümüşhane’de

2021 yılı Ocak-Haziran devrinde, karşılıksız süreci yapılan çek fiyatının ve keşideci sayısının
en yüksek olduğu 5 vilayet sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Meblağ olarak karşılıksız süreci yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5
vilayet sırasıyla yüzde 7,7 ile Gümüşhane, yüzde 4,4 ile Mardin, yüzde 4,1 ile Adıyaman, yüzde 3,7
ile Iğdır ve Bartın oldu.

Bunları da beğenebilirsiniz