İnternet satışı ve reklamlarına yeni kurallar geliyor

Hüseyin GÖKÇE

Ticaret Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde değişiklik yapmayı öngörüyor. Bu kapsamda bir taslak hazırlandı. Taslak değişikliğe nazaran, evvel fiyat yükseltilip akabinde yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi veren reklamlar önlenecek. Bunun için indirim oranı hesaplanırken, eserin son 1 aylık vakit dilimindeki en düşük fiyatı temel alınacak.

Yönetmeliğin fiyat bilgisi içeren reklamlar başlıklı 13’üncü unsuruna eklenecek bir fıkra ile internet ortamında, satın alma davranışı ve şahsî data tahlil edilerek ‘kişiselleştirilmiş fiyat’ sunulan mal ve hizmete ait kurallar belirleniyor. Buna nazaran bireye özel fiyatın, eserin aktüel satış fiyatından farklı olduğu bilgisi, fiyat ile birebir alanda yahut açılır ekranda kolay kolay görülecek biçimde yer alacak. Yönetmeliğin ‘İndirimli satış reklamları’ başlıklı 14’üncü unsurunda kıymetli bir değişiklik yapılıyor. Unsurun eski halinde indirim oranı hesaplanırken eserin bir evvelki fiyatının temel alınması öngörülüyordu. Fakat bu durum, satıcı firmanın fiyat oyunu yaparak etiketi yükseltip, akabinde yüksek oranlı indirim yapmasına yol açıyordu. Bu aldatmanın önüne geçilebilmesi için, indirim oranı belirlenirken, eserin son 30 gün içindeki en düşük fiyatının temel alınması karara bağlandı. Bu hususa ait ispat külfeti de reklamı verene ilişkin olacak.

Yönetmeliğin, “Finansal hizmetlere ait reklamlar” başlıklı 25’inci hususuna eklenen bir fıkra ile kredi ile satışa sunulan mal ve hizmetlerde, toplam maliyet, geri ödeme üzere şartların kolay kolay görülebilecek biçimde belirtilmesi mecburiliği getiriliyor. Açılır ekranda yahut tüketicilerin yönlendirileceği başka bir internet sitesinde, kredinin çeşidi, vadesi, faiz oranı, tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde pahası, geri ödeme şartları üzere konular da yer alacak.

Yönetmeliğe ‘Sıralama içeren reklamlar’ başlıklı 25/A unsuru ekleniyor. İnternet ortamında satışa sunulan mal ve hizmetin fiyat, nitelik üzere bahislerde karşılaştırılarak sıralama yapılması halinde, sıralamanın hangi kritere nazaran yapıldığı, tüketicilerin basitçe görebilecekleri bir yerde açıkça belirtilecek. Yönetmeliğe, tüketici değerlendirmeleri başlıklı 25/B unsuru ekleniyor. Bu husus ile internet ortamında esere ait yapılan yorumların yayınlandığı alanda yer alması gereken zarurî bilgilere açıklık getiriliyor.

Bunları da beğenebilirsiniz