İnşaat sektöründe hareketlilik devam ediyor

Türkiye İnşaat Gereci Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay nizamlı olarak yayınlanan İnşaat Gereçleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Haziran 2021 sonuçları açıklandı. Haziran ayında süratli bir artış gösterdiği belirtilen Bileşik Endeks, haziran ayındaki açılmalardan iki istikametli olumlu etkilendi. Faaliyetler tarafında sıçrama yaşandı. Kademeli açılma takvimine geçilmesi de inanç ve beklentilerde güzelleşme sağladı.

Faaliyet, itimat ve beklentiler birlikte artış gösterdi. Haziran ayında bir evvelki aya nazaran 1,73 puan artış gösteren İnşaat Gereçleri Sanayi Bileşik Endeksi 79,04 puana yükseldi. Bileşik Endeks’te kademeli artış sürüyor.

Faaliyet Endeksi haziranda 4,9 puan arttı

İnşaat materyalleri sanayi faaliyetlerinde haziran ayında sıçrama yaşandı. Mayıs ayındaki tam kapatma uygulamaları ve bayram tatili ile durağanlaşan faaliyetler, haziran ayında açılma ile kıymetli ölçüde genişleme gösterdi. Faaliyet Endeksi haziran ayında bir evvelki aya nazaran 4,9 puan arttı. Tüm faaliyet kümelerinde değerli artışlar gerçekleşen Faaliyet Endeksi, 2017 yılı ağustos ayından sonraki en yüksek düzeyine yükseldi. Üretimde haziran ayında yüksek bir büyüme gerçekleşti. Üretim Endeksi, endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılı ağustos ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Cirolar haziran ayında iç satışlar ve ihracattaki yüksek artışlar ile sıçrama gösterdi.

İnşaat kesiminde mevcut işler ve yenileme işleri inşaat materyalleri endüstrisinde de belirleyici olmaya devam etti. Haziran ayı başından itibaren faaliyetlerin süratli bir büyüme eğilimi içine girdiği görüldü.

İnanç Endeksi’nde hudutlu artış

İtimat Endeksi haziran ayında temkinli ve yavaş artışını sürdürdü. Kapatma tedbirlerinin olumlu sonuçlar vermesi ve haziran ayı başından itibaren kademeli açılmaya geçilmesi inancı destekledi.
Faaliyetlerdeki sıçrama ise İtimat Endeksi’ndeki artışa sonlu bir katkı sağladı. İnanç düzeyi haziran ayında bir evvelki aya nazaran 0,46 puan arttı. Mayıs ayında yine artışa geçen İtimat Endeksi, iç ve dış pazarlara olan itimat artışı ile temkinli büyümesini haziran ayında da sürdürdü.

Türkiye iktisadına ait itimat düzeyi arttı. İnşaat bölümünde ve inşaat gereçleri endüstrisinde itimat sonlu ölçüde artış gösterdi.

Yurtiçi pazarlarda itimat haziran ayında yükseldi. İhracat pazarlarına olan inançta yeniden süratli bir artış gerçekleşti. İnanç Endeksi haziran ayındaki açılmalar ve yüksek mevsime girişin tesirleri ile desteklendi.

Bölüme olan inanç artışının da olumlu olduğu fakat İtimat Endeksi’nin hala temkinli bir güzelleşme gösterdiği ve kırılgan olduğu görüldü.

Beklenti Endeksi, 2021’deki kesintisiz artışına devam etti

Beklenti Endeksi haziran ayında artışına devam etti. Kademeli açılmaya geçilmesi beklentilerde güzelleşme sağladı. Faaliyetlerdeki sıçramanın beklentiler üzerindeki tesiri ise sonlu oldu. Tüm alt göstergelerinde artış gerçekleşen Beklenti Endeksi, haziran ayında bir evvelki aya nazaran 0,9 puan yükseldi. Böylelikle Beklenti Endeksi yeni yıldaki artışını kesintisiz sürdürdü.

Türkiye iktisadına ait beklentilerde sonlu artış oldu. Haziran ayında, önümüzdeki üç aya ait alınan yurtiçi siparişleri ve ihracat siparişlerinde artış yaşandı. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi haziran ayında kuvvetli bir artış gösterdi. Bilhassa alınan yurtdışı siparişlerindeki artışa bağlı olarak üretim beklentileri kuvvetlendi.

Beklentilerde temel belirleyiciler aşılama ve salgındaki gelişmeler olmaya devam ediyor. Bölümün yüksek döneme girdiği bir süreçte kademeli açılmalar beklentilerde güzelleşmeyi destekliyor. Yüksek dönemde faaliyetlerin de ivme kazanması güzelleşmeye katkı sağlıyor.

Kademeli açılmanın sürmesi ve işlerde yüksek mevsime girilmesi ile yaz aylarında Bileşik Endeks’in artışını sürdürmesi bekleniyor. Lakin salgında yeni bir dalganın bu artışı durdurabileceği öngörülüyor.

Bunları da beğenebilirsiniz