‘İnfaz paketi’ komisyondan geçti: 3 partiden muhalefet şerhi

“Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, AK Parti ve MHP oylarıyla Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklif ile 10 yıl yahut daha az müddetli mahpus cezasına mahkum olan yahut verilen isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen bayan mahkumun cezası, eşi de cezaevindeyse yahut ölmüş ise çocuğu 15 yaşını doldurana kadar ertelenecek.

Terör hataları ile örgüt cürümlerinden mahkum olan, “tehlikeli halde bulunan” ya da “dışarı ile bağlantısının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği” bedellendirilen mahkumların ziyaretçileriyle yapacağı görüşmeler, kurum idaresi tarafından dinlenebilecek ve elektronik aygıtlar yoluyla kaydedilebilecek. Bu kayıtlar, rastgele bir soruşturma yahut kovuşturmaya dahil edilmemişse en geç bir yıl sonunda silinecek.

İsimli yargı birinci derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin soruşturmayı sonlandıran kararlarla ilgili olarak uygulamada oluşabilecek farklılıkların önlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasında cumhuriyet başsavcılıkları sorumlu olacak. Buna nazaran; Cumhuriyet başsavcıları, cumhuriyet savcılarının kararlarının kanuna uygunluğunu denetlemede “görevli ve yetkili” olacak.

3 parti muhalefet şerhi koydu

TBMM Genel Şurası’nda bu hafta görüşülecek teklife CHP, HDP ve UYGUN Parti muhalefet şerhi koydu.

CHP, HDP ve YETERLİ Parti, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 11 unsurluk infaz paketine, ‘yargılamada siyasi etkiyi artıracağı’ gerekçesiyle muhalefet şerhi koydu. Üç parti kümesi da, başsavcıların, savcıların kararlarının kanuna uygunluğunu denetlemekle “görevli ve yetkili” hale getirilmesine itiraz etti. CHP şerhinde; “Yargıda temsil ve idari işler açısından siyasi muhataplığa en fazla açık makamlardan biri olan cumhuriyet başsavcılarına tanınan bu yetkinin, yargılamalarda siyasi tesirlerin artmasını beraberinde getirmesi kaçınılmazdır” görüşüne yer verildi. HDP de, başsavcılara verilen yeni yetkiyi; “Savcı bağımsızlığının kurumsal ve hali olarak tasfiyesi” olarak yorumladı. GÜZEL Parti şerhinde ise “Bu yetkinin ne formda kullanılacağı açık olmayıp cumhuriyet başsavcısının keyfiliğine bırakılmıştır.” denildi.

Bunları da beğenebilirsiniz