İçme suyu tesislerinde arıtma düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, kalitesi düzgün durumdaki yer altı sularında hem fizikî arıtma hem dezenfeksiyon üniteleri inşa etmek yerine Bakanlığa bağlı Su İdaresi Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak yalnızca dezenfeksiyon kâfi görülebilecek. Böylelikle, inşa ve işletme masrafları gereksiz artırılmamış olacak.

İçme suyu arıtma tesislerinde güç verimliliğini artırmaya yönelik düzenleme de yapıldı. Tesis işletmelerinin sanayi abone kümesinde kıymetlendirilmesi için elektrik yönetimleri tarafından istenilen “içme suyu tesisi” olduğuna dair evrakın Su İdaresi Genel Müdürlüğünden alınmasına imkan sağlandı.

Ayrıyeten, yer altından su temininin planlandığı etüt çalışmaları esnasında, belirlenen parametrelere nazaran yapılan iki tahlilin A1 sınıfında çıkması durumunda, yeni bir tahlil istenmeyecek.

İçme suyu temin edilen yer altı suyu kuyularının, birebir yer altı suyu kütlesi sonları içinde kalması durumunda, su kütlesine dahil olan kuyuların nispeten yüksek nüfusa hizmet edenlerinden numune alınıp tahlili yapılacak.

Büyükşehir belediyelerinde olduğu üzere vilayet belediyelerinde de içme suyu arıtma tesisi giriş ve çıkışlarında belirlenen parametrelere nazaran izleme yapılacak.

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerine bağlı ilçelerin mülki sonları içinde hükmî kişiliği kaldırılarak köy iken mahalle olan ve belediye iken belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılan yerler ile büyükşehir dışındaki vilayet belediyelerinin vilayet ve ilçe merkez sonları haricindeki belde ve köylerinde, belirlenen parametrelere nazaran izleme 2025 yılına kadar yılda bir sefer yapılacak. Bu kararla kurumların belirlenen tahlil koşullarını yerine getirebilmesi için geçiş süreci tanımlanmış oldu.

Bunları da beğenebilirsiniz