Hidroelektriğin elektrik üretimindeki payı yüzde 21’e geriledi

Türkiye’de rüzgar ve güneş elektriği yükselişini sürdürürken hidroelektrik 7 yılın en düşüğüne geriledi.

Londra merkezli niyet kuruluşu Ember’in bu yılın birinci yarısını içeren Avrupa Elektrik Görünümü raporuna nazaran, Türkiye’de bu devirde rüzgar ve güneşin toplam elektrik üretimindeki hissesi yüzde 12,9’a yükseldi. Türkiye, rüzgar ve güneşten elektrik üretiminde Avrupa ülkeleri ortasında 17’inci sırada yer aldı.

Türkiye’nin rüzgar ve güneşten elektrik üretiminin toplam üretim içindeki hissesi geçen yılın birebir periyodunda yüzde 12,2 düzeyindeydi.

Türkiye’nin toplam elektrik üretiminde hidroelektriğin hissesi ise tıpkı devirde yüzde 21 olarak hesaplandı. Bu oran geçen yılın tıpkı periyodunda yüzde 33,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Öteki yenilenebilir güç kaynakları da dikkate alındığında, Türkiye, ocak-haziran devrinde toplam elektrik üretiminin yüzde 39’unu pak güç kaynaklarından, yüzde 61’ini fosil yakıtlardan (doğal gaz, linyit ve ithal kömür) sağladı.

Türkiye, bu periyotta yenilenebilir güçten elektrik üretiminde Avrupa ülkeleri ortasında 18’inci sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl 10’uncu sıradaydı.

Son 7 yılın en düşük düzeyinde

Bu yılın birinci yarısında hidroelektriğin toplam üretimdeki hissesinin yüzde 21’e düşmesiyle, hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik 2014’ten bu vakte kadarki en düşük düzeye geriledi.

Hidroelektrik santrallerinin toplam elektrik üretimindeki hissesi son 10 yılın ocak-haziran periyodunda ortalama yüzde 27,2 olarak gerçekleşmişti.

Raporda, 2019 ve 2020’nin birebir periyotlarında fosil yakıtların elektrik üretimindeki hissesinin yüzde 50’nin altına kadar gerilediği anımsatılarak, Türkiye’nin fosil yakıtsız bir gelecek için karşısındaki manilerden birinin kuraklık olduğuna işaret edildi.

Ember Güç Analisti Ufuk Alparslan, rapora ait değerlendirmesinde, Türkiye’nin son yıllarda rüzgar ve güneşten elektrik üretiminde birçok ülkeden daha yeterli bir performans sergilediğini belirterek şunları söz etti: “Türkiye, bu kaynakların toplam üretimdeki hissesini yüzde 13’e kadar çıkarmayı başardı fakat hala yenilenebilir güç üretiminde hidroelektriğe fazla bel bağlamış durumda. Bu nedenle rastgele bir kurak yılda elektrik üretiminde fosil yakıtların hissesi ve hasebiyle karbon yoğunluğu çok yükseliyor. Fakat Türkiye, hidroelektrik santrallerinde kurulacak yüzer güneş santralleriyle iki farklı üretim profiline sahip yenilenebilir güç kaynağını bir ortaya getirerek kendisini bu çeşit durumlara karşı çarçabuk koruyabilecek bir potansiyele sahip.”

AB’de pak gücün elektrikteki hissesi yüzde 1,2 arttı

Rapora nazaran, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde elektrik talebi artarken, elektrik üretiminin üçte ikisi nükleer ve yenilenebilir güçten sağlandı. Böylelikle, AB ülkelerinde elektrik bölümündeki karbon emisyonları salgın öncesi periyoda nazaran yüzde 12 azaldı.

Öte yandan, son 5 yılda pak gücün elektrik üretimindeki hissesi yıllık ortalama yüzde 1,2 artmasına karşın AB’nin 2030 gayelerine ulaşabilmesi için bu oranın en az iki katına çıkması gerekiyor.

Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde mevcut fosil yakıtlı santrallerden elektrik üretiminin maliyeti, yeni rüzgar ve güneş santrallerinin üretim maliyetlerinin iki katına yükseldi.

Bu artışta AB’de bu yılın birinci yarısında doğal gaz fiyatlarının artması ve ithal taş kömürü fiyatlarının yüzde 70 yükselmesi tesirli oldu.

Raporda ayrıyeten, hudutta karbon vergisi uygulamasının AB ülkelerine elektrik ihracatı yapan Batı Balkan ülkeleri için bir tehdit oluşturduğu ve Boşnak elektrik bölümünü güç duruma sokabileceği belirtildi.

Bunları da beğenebilirsiniz