Fransa el koyduğu “haksız kazançları” ait olduğu ülkelere iade edecek

Fransız Parlamentosu, el koyduğu yabancı başkanların haksız çıkarlarının ülke halkına iadesi için bir sistem oluşturan Fransız kalkınma yardımı ıslahatını kabul etti.

Haksız yarar malları, yabancı önderler yahut yakınları tarafından şahsî maksatlar için zimmete geçirilen lüks gayrimenkuller, otomobiller, saatler ve banka hesapları üzere varlıklar ve kamu mallarından oluşuyor.

Yargıtay, 28 Temmuz’da Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodorin Obiang’ın mahkumiyetini ve Fransa’daki mallarına el konulmasını onaylarsa düzenek, birinci kez somut olarak uygulanacak.

Uygulama kapsamında Fransa bütçesinde, Dışişleri Bakanlığının sorumluluğu altında, malların satışıyla oluşturacak muhakkak bir bütçe kalemi aracılığıyla ilgili ülkelerde sıhhat, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği üzere alanlarda “vaka bazında” “iş birliği ve kalkınma eylemleri” finanse edilecek.

Kelam konusu sistem, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2022’de bitecek beş yıllık misyon müddetinin sonunda resmi kalkınma yardımını gayri safi ulusal gelirin yüzde 0,55’ine çıkarma taahhüdünü de gerçekleştirmiş olacak.

Ülkedeki birçok sivil toplum kuruluşu, Fransız mahkemeleri tarafından “haksız kazançlara” el konulmasından sağlanan gelirin ilgili nüfuslara geri verilmesini talep ediyordu.

Bunları da beğenebilirsiniz