Eskişehir’deki Karacahisar Kalesi’nin yüzde 10’luk kısmına ulaşıldı

1288 yılında Osman Bey’in Bizanslılardan fethettiği Karacahisar Kalesi, stratejik pozisyonu ve tarihî ehemmiyeti ile ön plana çıkıyor. Osmanlı’nın 1299 yılında devlet olma istikametindeki birinci adımlarını attığı tarihi kale, kaynaklardaki anlatılara nazaran Osmanlı’nın birinci fethettiği, birinci hutbenin okutulduğu ve birinci sikkenin basıldığı yer olarak da biliniyor. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yer alan Karacahisar Kalesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi işbirliğinde 22 yıldır belirli aralıklarla devam eden arkeolojik hafriyat çalışmaları sonucunda kalenin, yaklaşık yüzde 10’luk kısmı açığa çıkarıldı.
Farklı fonksiyonda yapıların gün yüzüne çıkarıldığı kalede, birçok Osmanlı padişahına ve beyliklere ilişkin sikkeler ile birlikte; seramik, ok ucu, yüzük, küpe, lüle, ağırşak üzere farklı devirlere ilişkin çok sayıda eser bulundu. 3 yıldır hafriyat çalışmalarının başkanlığını yapan Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Kısmı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, yüklü olarak I. Murad periyoduna ilişkin bulguların yanı sıra Selçuklu, Karamanoğulları, Germiyanoğulları ve Menteşeoğulları beyliklerine ilişkin arkeolojik bilgilerin, tarihi kaynaklara ve geçmişe ışık tuttuğunu vurguladı.

Kaledeki birinci çalışmaların 1999 yılında Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından başlatıldığını söyleyen Hafriyat Lideri Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, “Karacahisar Kalesi, Orta Çağ Dönemi’ne ilişkin bir kale kent fakat hakkında tarihi kaynaklarda rastgele bir bilgi yok. Mesela ismini bilmiyoruz. Münasebetiyle kalenin tarihine dair bilgilerimiz de sınırlıydı” dedi.

“TARİHİ KAYNAKLARDAKİ BOŞLUKLARI ARKEOLOJİK BİLGİLERLE DOLDURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

“1999 yılında Prof. Dr. Halil İnalcık çok kıymetli bir teşebbüste bulunarak hafriyat çalışmalarının başlamasına yönelik birinci yüzey araştırmasını başlattı. Daha sonra da Anadolu Üniversitesi’nden öğretim üyeleri tarafından hafriyat çalışmaları 2019 yılına kadar devam ettirildi” diyen Yılmazyaşar, “Yaklaşık 3 yıldır da benim idaremde çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında bulunan birtakım arkeolojik bilgiler, kaleye dair tarihi kaynaklarda olmayan kimi bilgileri sunmaya başladı. Tarihi kaynaklarda bulamadığımız bilgileri, arkeolojik datalarla okumaya çalışıyoruz” halinde konuştu.

“3 YILDA 700 SİKKE BULUNDU”

Kalede yapılan arkeolojik kazılarla birlikte 3 yılda yaklaşık 700 adet sikkenin bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, “Osmanlı kroniklerinde yer alan dataların bir biçimde ispatı da çok değerli. Bu noktada kazıların başlamasından itibaren çıkan bilgiler çok manalıydı. Son 3 yılda 700 civarında sikke tespit edildi. Bu sikkelerin büyük bir çoğunluğu tarihi kaynaklarda verilen bilgileri doğruladı” dedi.

“Henüz Osman Gazi ve Orhan Gazi’ye ilişkin sikke olmamasına rağmen, I. Murat devrine ilişkin çok ağır bir buluntu kümesi var” diyen Yılmazyaşar, “Kazılar aralıklı olarak 20 yıldır devam ediyor. Başlangıcından bugüne kadar gelişen müddet içerisinde kalenin yüzde 10’luk bir kısmı açığa çıktı diyebiliriz. Bu arkeolojik çalışmalar hem vakit hem de iş gücüyle orantılı olarak devam ediyor. Karacahisar Kalesi’ndeki mevcut bulgular, arkeolojik olarak tespit edilenlerden ibaret” diye konuştu. 

“ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA SURLAR DA ORTAYA ÇIKACAK”

Tarihi datalar ışığında farklı mimari yapılara ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Yılmazyaşar, “Kazılar başlamadan evvel ayakta olan tek alan kalenin giriş kapısıydı. Şu an görülebilen mimari doku arkeolojik çalışmalarla birlikte ortaya çıktı. Bunlardan iç surda, insanların yaşaması için birtakım yerlerin oluşturulduğu ve bir sokak tertibinin de formlandığı anlaşıldı. Çalışmaların yüklü devam ettiği sarnıcın ise yüzde 70’lik kısmını açıldı ve mimari dokusu ortaya çıktı. Önümüzdeki yıllarda kalenin sur sistemi, kuleleri ve bir kale kentte olmasını beklediğimiz yapıların arkeolojik çalışmalar sonrasında ortaya çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Bunları da beğenebilirsiniz