Dijital dönüşümde şirketlerin yükünü hafifleten platform: Panorama

İş dünyası Sanayi 4.0’ı konuşurken pandemiye yakalandı. Üretimden depolamaya, tedarikten lojistiğe, satış ve pazarlamadan finansa, şirketler her alanda değişmeye başladı ve dijital dönüşümün bir tercih değil mecburilik olduğu gözlendi.

Pandemi devrinde birtakım yeni yatırım kararları askıya alındı lakin dijital dönüşüm projeleri sürat kesmeden devam etti. Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli, pandeminin gölgesinde dijital dönüşüm, teknoloji kesimi ve Univera hakkında konuştu.

İzmir merkezli kurumsal teknoloji tahlilleri şirketi Univera’nın Genel Müdürü Merthan Kaleli, pandemiyle birlikte yüzde 50 uzaktan erişimle hibrit çalışma modeline geçtiklerini söyleyerek, “Pandemi sürecinin tüm şirketlere getirdiği çok temel 2 değişim oldu; birincisi organizasyonel değişimle yeni olağana mümkün olduğunca süratli ve meselesiz bir formda ahenk sağlayabilmek. Başkası ise müşteri gerekliliklerine yanıt verecek çevikliğe ulaşabilmek. Bu durum, bizim üzere teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler için de geçerli” dedi.

“PANDEMİ YAZILIM GELİŞTİRMENİN EN AĞIR OLDUĞU DÖNEM”

Dijitalleşmenin ticari temelleri oluşturan bir iş modeline dönüştüğünü söyleyen Kaleli, “Yaşanan bu değişim, satış, servis ve lojistik hususlarındaki dijitalleşme hizmetlerinde kayda bedel ilgi artışını beraberinde getirdi. Zira herkes yüzünü dijitale döndü. Danışmanlık şirketi McKinsey tarafından yapılan bir araştırma, da bunu ispatlar nitelikte: B2B alıcılarının yaklaşık üçte ikisi dijital etkileşimlerin artık klâsik etkileşimlere nazaran öncelikli olduğunu belirtiyor” dedi.

Kaleli kelamlarına şöyle devam etti: “Teknoloji odaklı birçok bölüm dijitalleşmeyi desteklerken, hayati bir faaliyet olan yazılım geliştirme olmadan bunun mümkün olamayacağını söylemek gerekir. Keza Univera için de pandemi süreci, yazılım geliştirmenin en ağır olduğu periyottu, hala de devam ediyor. Yıl sonunda yeni inovasyon ve yazılımlarımızın aktüel sürümlerini pazara sunacağız.”

TEKNOLOJİK TAHLİLLER PAKETLENMEYE BAŞLADI

Genel Müdür Kaleli, Univera’nın tüm yazılım tahlillerinin üzerinde koştuğu Panorama platformu hakkında da bilgi verdi: “90’lardan evvel yazılım, bir kuruma ya da küçük kümelere has gereksinimlere nazaran geliştirilen özelleştirilmiş bir hizmetti.

Her yazılım özgün bir proje olarak hazırlanırdı ve bu kıymetli bir durumdu. Halbuki bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bilişim hizmetleri de yerini gittikçe birden fazla tüketicinin gereksinimine karşılık gelen ürünleşmiş yazılımlara bıraktı. Öteki bir deyişle, teknolojik tahliller paketlenmeye başladı. Univera bünyesinde geliştirilen Panorama platformu, şirketlerin satış, lojistik ve servis iş süreçleri için 6 farklı tahlil sunuyor. Tedarik, üretim, depo, lojistik, satış, iş ortağı, saha takımları ve servis iş ortakları idaresi süreçleri, Panorama tahlilleriyle farklı ayrı yönetebileceği üzere, tüm bu süreçleri uçtan uca tek bir tahlil üzere Panorama ile dijitalleştirmek de mümkün oluyor.”

“HİZMET GARANTİSİ SUNUYORUZ”

Merthan Kaleli, Univera’nın uzmanlaştığı bölümler hakkında da bilgi verdi: “Hızlı tüketim eserleri, lojistik, üretim, savunma sanayi, güç, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, inşaat, yapı materyalleri, perakende ve otomotiv dallarına özel geliştirdiğimiz projelerimizle yazılım ve hizmet marifetlerimizi bu bölümlerde derinleştirmeye devam ediyoruz.

Müşterilerimize sağladığımız en kıymetli avantaj, uzun yıllara dayalı sektörel bilgi birikimimizin ışığında sunduğumuz hizmet garantisi.”

“EN DEĞERLİ DEĞİŞİM LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE”

Panorama platformunun şirketlerin satış, lojistik ve servis yetkinliklerini artırmaya odaklandığını söyleyen Kaleli, “Gelişmiş teknolojileri daha düzgün ve daha akıllı yazılımlar kullanarak işletme maliyetlerini kayda bedel oranlarda azaltıp, verimliliği en süratli sağlayabileceğimiz uzmanlığın satış, servis ve lojistik alanlarındaki dijitalleşme gayretlerinden geçtiğini gözlemledik ve bu alanlarda uzmanlaşmayı seçtik” diye konuştu.

Pandemide en kıymetli değişimlerin lojistik dalında ve çevrimiçi satışlarda yaşandığını söyleyen Genel Müdür, “Tedarik zinciri kesintileri ve karantinalar lojistik şirketlerini çok önemli etkiledi. Operasyonel kısıtlamaların teslimat gecikmelerine, sıkışıklığa ve daha yüksek navlunlara yol açtığını gözlemledik. Fakat tüm segmentler eşit biçimde etkilenmedi. E-ticarete hizmet veren lojistik şirketleri, tüketiciler temel muhtaçlıkları için çevrimiçi alışverişleri tercih ettikçe, artan faaliyetleriyle birlikte iş süreçlerini geliştirme doğrultusunda hareket etti” dedi.

“P8 ŞİRKETLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR”

Kısa bir mühlet evvel Panorama’nın 8. versiyonunun yayınlandığını hatırlatan Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli, kelamlarına şöyle devam etti: “Panorama 8 (P8) altyapı teknolojisinden ekran dizaynına kadar uçtan uca yeni bir sistem sunuyor. Son teknolojik araçlarla donanan P8, müşterilerimizin iş süreçlerine sürat ve verimlilik katıyor. P8’in tüm geliştirme ve işlevleri dijital dönüşüm seyahatinde şirketlerin yükünü hafifletmek üzere tasarlandı.”

ÇOK KANALDA DATA VE TECRÜBE İDARESİ

Data idaresinin ehemmiyetine değinen Kaleli, “Geçmiş bilgilere dayalı olarak gelecekteki sonuçların mümkünlüğünü belirlemek için bilgilerin, istatistiksel algoritmaların ve makine öğrenmesi tekniklerinin kullanıldığı bir tahminleme modülü olan FortuneTeller eserimizle, şirketlerin satış bilgilerini tahlil ederek mevcut durumu görebilmelerini sağlıyor ve ileriye dönük stratejik kararlar almalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

Çok kanaldan satış yapan şirketlerin, tek sistem üzerinden iş ortaklarının bilgilerini, satış sayılarını görüp yönetmelerini sağlayan EnRoute eseri hakkında da bilgi veren Kaleli, “Bir satış gücü otomasyonuyla şirketlere tahlil sunuyoruz. Perakende satış noktalarındaki satış şartlarının, ana şirketin üst idaresince denetlenebilmesi, tüm satış noktaları bazında bilgilere hakim olunabilmesi, mevcut datalardan gerekli tahlil ve değerlendirmelerle sağlıklı yönetimsel kararlara ulaşılabilmesi üzere çok geniş kapsamda kullanıcılara yarar sağlıyor” dedi.

İZMİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK

Univera’nın şimdi Türkiye’ye internetin dahi gelmediği 1992’de kurulduğuna değinen Genel Müdür, “4 şahısla başladığımız seyahatimizi, bugün İzmir ve İstanbul ofislerimizde 200 kişilik organizasyonumuzla sürdürüyoruz. Ar-Ge merkezimizde yüzde 100 yerli ve ulusal yazılımlar geliştiriyoruz” dedi.

Son yıllarda İzmir merkezli teknoloji şirketlerinin başarılarıyla öne çıktıklarına dikkat çeken Kaleli, “Ülkemizin bilişim kesimindeki gelişiminde İzmir’in rolü giderek artıyor. Türkiye’nin gelecek periyot bilişim projelerine öncülük eden İzmir Teknoloji Üssü üzere projeler ve Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerin artan teknoloji marifetleri ile artan istihdam fırsatları, İzmir’in Türkiye’nin en kıymetli teknoloji yatırım bölgelerinden biri olmasına hizmet ediyor” diye konuştu.

Bunları da beğenebilirsiniz