Corona virüse yakalanan 500 hastanın yüzde 10’unda kalp yetmezliği saptandı

Tekirdağ Vilayet Sıhhat Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Lideri Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aykut Demirkıran, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Kent Hastanesi’nde corona virüse yakalanan hastalar üzerinde uzmanlar tarafından yapılan incelemede, 500 hastanın yüzde 10’unda yeni başlayan kalp yetmezliği olduğunun belirlendiğini söyledi.

Corona virüsün kalpte ağır hasarlar bırakabildiğini lisana getiren Demirkıran, kalp yetmezliği ve kalp kası iltihabına neden olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Corona virüs kalpte ağır hasarlara neden oluyor, çeşitli sistemlerle neden olabiliyor. Miyokardit dediğimiz kalp kası iltihabına sebep olabiliyor. Kan pıhtılaşmasını artırarak akut coroner sendrom dediğimiz kalp krizine neden olarak kalp yetmezliğine sebep olabilir. Ayrıyeten hastanemizde yürütmüş olduğumuz bir çalışmada 500’ü aşkın hasta incelemesi sonucunda hastalarımızın yüzde 10’unda yeni başlayan bir kalp yetersizliği olduğunu saptadık.

Bu hastaların büyük bir kısmında troponin dediğimiz kalp kası iltihabında yahut kalp krizinde yükselen kan bedellerinin olağan olduğunu da saptadık. Şöyle ki troponin bedeli yükselmiyor, kalp kası iltihabı yahut kalp krizi bulgusu yok lakin hastada kalp yetmezliği gelişiyor.”

“LİTERATÜRDE İLK”

Corona virüsle kalp hastalığına yakalanan hastalara kalp tedavisi de uyguladıklarını anlatan Demirkıran, “Hastanemizde ağır bakıma yatan hastalarımıza rutin olarak ekokardiyografi süreci yapmaktayız. Ekokardiyografi sürecinde şayet ki kalp yetersizliği bulgusu saptadıysak hastanın da semptomları varsa, kalp yetersizliği tedavisi başlıyoruz. Bu süreksiz kalp yetersizliği kümesinde kalp yetmezliği tedavisi başladıktan sonra hastaların genel durumunda düzelme, nefes darlığında azalmayı saptadık. Tabi bu hastalara rutin olarak Covid tedavisinde Favipiravir denilen tedavimizi rutin olarak başlıyoruz.

Kalp yetmezliği tedavisine başladıktan sonra hastaların genel durumunun düzeldiği ve şayet ki birinci başlangıçta troponin kıymeti yüksek değilse bu kardiyak işlevlerin bozukluğunun bir ay sonra tamamında kardiyak işlevlerin tamamının düzeldiğini saptadık. Yani şu oluyor, literatürde ilkti” dedi.

“COVİD OLANLARDA KALP YETERSİZLİĞİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIYIZ”

Hastanın bilhassa troponin bedeli yükselmemişse Covid-19 hastalığının kalp yetmezliğine neden olduğunu söyleyen Dr. Aykut Demirkıran, şöyle konuştu:

“Kalp yetmezliği tedavisiyle hastalar toparlıyor. Birden fazla vakit da kalıcı bir kardiyak işlev bozukluğu saptamıyoruz bu hastalarda. Bir örnek vermek gerekirse 55 yaşında bir bayan hastamız çok önemli bir nefes darlığıyla acil servisimize, oradan da ağır bakımımıza yatırıldı.

Ekokardiyografide sol ventrikül işlevleri yüzde 35’ti lakin hastanın evvelki kıssasında katiyen bir kalp yetmezliği, kalp hastalığı yoktu, coroner arteri hastalığı yoktu. Natürel biz birinci gelen hastalarımızdan bu, şaşırdık kalp yetmezliğinin olmasına zira bu türlü bir kliniği yok. Biz coroner anjiyografi süreci de yaptık.

Hastamızın damarları büsbütün olağandı. Daha sonra biz bu hastamıza kalp yetersizliği tedavisi başladık ve büsbütün 18’inci günde olağana yaklaştı. Birinci ayda hastamızın kardiyak işlevleri ekokardiyografide enjeksiyon fraksiyonu diye tabir ettiğimiz kardiyak işlevleri gösteren belirteçler ve kardiyak çatlak büsbütün olağan kıymetlerine geldi. Bu da şöyle. Demek ki Covid hastalığı süreksiz bir kalp yetersizliğine de sebep olmaktadır. Covid hastalarımızda kalp yetersizliğini kesinlikle göz önünde bulundurmamız gerekiyor.”

“FAZLA ARGÜMAN YOK”

Covid-19’a yakalanan birinin kendisini kalp yetmezliğinden nasıl koruyacağı ile ilgili olarak rastgele bir argümanın olmadığını kaydeden Demirkıran, “Öncelikle kalp yetersizliğini akla getirmek gerekiyor. Bilhassa nefes darlığı olan hastalarda kesinlikle ekokardiyografiyle bir denetim yapmak gerekiyor. Daha sonra da kalp işlev bozukluğu varsa, kalp yetersizliği tedavisini de hastamıza eklemek gerekiyor.

Covid hastalarımızda genel durumu bozulmuş olan, ağır bakıma yatmış olan, daha fazla nefes darlığı olan hastalarımız, servise yatan, az nefes darlığı olan, şikayetleri daha az olan hastalara nazaran daha yüksek, daha fazla” diye konuştu.

Bunları da beğenebilirsiniz