CHP, Turizm Teşvik Kanunu’nu AYM’ye taşıdı

AK Parti’nin verdiği teklif, AK Parti, MHP ve YETERLİ Parti’nin 284 ‘kabul’ oyuyla maddeleşmiş, CHP ve HDP’li 50 milletvekili ‘ret’ oyu kullanmıştı.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişikle Kültür ve Turizm Müdafaa ve Gelişim Bölgeleri ile turizm merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda her ölçekteki plan tekliflerinin, yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulması tarafında düzenleme yapılmıştı.

26 unsurluk kanunun 15 hususunun iptali için CHP TBMM Kümesi ismine AYM’ye iptal müracaatında bulunan CHP Küme Başkanvekili Engin Altay özetle şunları söyledi:

“Temmuz, ağustos ayında Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Yangın ve sellerle uğraştık. AK Parti de ikinci felaketi, halkın ve turizmcilerin meselelerini bir kenara bırakarak talan ve rant uygulamasına devam ederek gösterdi. Sayın Genel Liderimizin bana söylediğini size söylemek istiyorum. Şunu herkes bilsin; yanan ormanlara bir kazma dahi vurdurtursanız gök kubbeyi başınıza yıkacağız. Size o alanı dar edeceğiz. Ormanları kendi haline bırakın, tabiat kendini yenileyecektir. Siz uzak durun kâfi.

‘Bu kanunda turizmi teşvik yok’

Temmuz’un 18’inde orman, mera ve kıyıların yağmalanmasına yasal yer hazırlayan bir kanun teklifi TBMM’de maddeleşti. Teklifin ismi ancak bu teklifle turizmin teşvik edilmesi şöyle dursun, orman kıyı ve meralar tek adamın insafına ve inisiyatifine terk edildi.

7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 26 husus. Biz bunun 15’ini bugün Yüksek Mahkeme’ye teslim ettik. Bu kanunda turizmi teşvik yok. Lokal idarelerin kıyı ve turizm alanlarındaki yetkilerini Saray’a devretme var. Biz bunun için buradayız. Turizm merkezi tarifine, orman vakfına sahip yerler eklendi.

Bütün ormanları turizm merkezi gören bir yaklaşım var. Kültür ve Turizm Geliştirme Bölgeleri’nin Cumhurbaşkanı tarafından tek başına ilan edilmesi kabul edilemez. Merkezi yönetim, işi gücü bıraktı kıyıdaki şezlongla çadırla uğraşacak.

‘Cumhurbaşkanı kıyıları peşkeş çekecek’

Cumhurbaşkanı diyecek ki bir kıyıda, ‘5’li çeteden bir turizmci burayı işletebilir’. Meraları turizme açacak ve ormanları doğal hayattan koparacak. Kültür ve Turizm Müdafaa ve Geliştirme Bölgeleri’nin planlarını yapma, tadil etme yetkisi de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na veriliyor. Kıyı bandındaki bütün belediyelerimizin bu bölgelerde plan yapma, tadil etme yetkisi de Cumhurbaşkanı’nın şahsına devrediliyor.

Böylelikle Sayın Cumhurbaşkanı, eşine, dostuna, 5’li çeteye, oraya giremeyen daha alt kategorideki müteahhitlere kıyıları peşkeş çekecek.

Böylelikle turizm bölgelerinin kim tarafından ne kadar işletileceğine Cumhurbaşkanı karar verecek. Orman vasfına sahip topraklarda, mera ve kıyılarda, günübirlik süreksiz tesislerde ÇED raporu aranıp aranmaması da Beyefendi’nin iki dudağının ortasında. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.

‘Kabotaj Kanunu rafa kaldırılacak bir kanun değildir’

Yabancı bayraklı yatlara Türk karasularında ticaret imtiyazı veriyoruz. Yani 815 sayılı Kabotaj Kanunu’nu rafa kaldırıyoruz. Kabotaj Kanunu, Türkiye’de rafa kaldırılacak bir kanun değildir. Bu kuruluşa ve kurtuluşa ihanettir.

TBMM’de temmuz ayında maddeleşen kanun teklifinin Anayasa’ya karşıtlığı sebebiyle müracaatımızı yaptık. Yüksek Mahkeme’nin iş yükü yoğunluğunu bilmekle birlikte bu çok hassas mevzuda erken bir karar almasını da talep ediyoruz. Orman, kıyı ve meralar hepimizindir. Yalnızca beşerler değil hayvanlarındır, bitkilerindir. Dünyayı tek başımıza kullanmıyoruz. Tüm canlılarla ortaklaşmayı bilmek zorundayız.”

Bunları da beğenebilirsiniz