Canlı alacaklar ‘varlık yönetim’e satılabilecek

İktisat Islahat Paketi’nde yer alan Varlık İdare Şirketlerinin (VYŞ) kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik aksiyonlar kapsamında varlık idare şirketleri için yeni bir sistematik oluşturularak geniş kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

Dalda yaşanan son devirdeki gelişmeler de dikkate alınarak karşılaşılan sıkıntıların tahlili, ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması ve alacakların devranına ait sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından standartlar belirlendi.

Yeni yönetmeliğe nazaran mevcut durum itibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezaret ve kontrolüne tabi tüm banka ve banka dışı mali kuruluşlar ile para – sermaye piyasaları ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların yalnızca donuk alacaklarının değil canlı alacaklarının da varlık idare şirketlerine satabilmesinin önü açıldı.

Yönetmelikle varlık idare şirketlerinin faaliyet alanları ve alacakların dönemine ait süreçler tekrar düzenlenirken, muhasebe, finansal raporlama ve iç sistemlere yönelik yeni kararlar tesis edildi.

Ayrıyeten, finansal tüketicilerin korunmasına ve alacakların takibine yönelik süreçler de ayrıntılı biçimde yönetmelik kapsamına alındı.

Buna nazaran yönetmeliğin ilgili unsurları uyarınca bildirimde bulunulmasına karşın borcun ödenmediği hallerde resmî tatil günleri ve pazar günleri hariç olmak üzere yalnızca 09.00-20.00 saatleri ortasında borçluyla bağlantı kurulabilecek. Borçla ilgili yetkili olmayan üçüncü şahıslara borçla ilgili rastgele bir halde bilgi verilemeyecek ve bu şahıslarla irtibat kurulamayacak.

Borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısı günde en fazla 3, ileti sayısı ise 1 ile hudutlu tutulacak. Borçluya ulaşıldığı ve bahsin aktarıldığı durumlarda ise borçlunun kayıt altına alınmış isteği bulunmadıkça bir sonraki aramaya kadar taban 5 iş günü geçmesi gerekecek. Borçlu olduğuna dair varlık idare şirketinin elinde somut evraklar olmadıkça borcunu kabul etmeyen, rastgele bir uzlaşmayı reddeden ve muhakkak aranmak istemediğini açıkça söz eden şahıslar aranamayacak.

Bankalar faal alacakları da satabilecek

Düzenlemeyi pahalandıran Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, “Sadece takipteki alacaklar değil, banka bilançolarındaki faal alacaklar da VYŞ’ler tarafından satın alınabilecek. Bu satın almalara, muhtemelen bankaların problemli etkinleri mevzu olacaktır. Tekrar yapılandırma ve takibe düşme müddetlerinin uzatılması, olağanda takibe düşecek olan birtakım alacakların banka bilançolarında etkin kalmaya devam etmesini sağlamıştı. Bu düzenleme kapsamında, bankaların Stage 2 kredilerini VYŞ’lere satma mümkünlüğünün daha yüksek olacağını düşünüyorum” dedi.

Bunları da beğenebilirsiniz